Boerderij: Duitse eierproductie groeit dankzij nieuwkomers

24-08-2020

De Duitse eierproductie is in de eerste zes maanden van dit jaar gegroeid met 1,7% tot groeit 6.391 miljoen stuks. Blijkt uit cijfers van Destatis, het Duitse CBS. Het betreft de eierproductie van boerderijen met 3.000 of meer leghenplaatsen.

Er werden met name meer vrije-uitloopeieren (Freilandeieren) geproduceerd: 1,3 miljard stuks, 8,7% meer dan in de maanden januari tot en met juni 2019. Dit betekent dat één op de vijf eieren afkomstig was uit Freiland-houderij.

Ook de productie van biologische eieren nam toe, namelijk met 4,4% tot 761 miljoen stuks. Dit komt overeen met ongeveer 12% van de totale geregistreerde eierproductie.

Scharreleieren meest geproduceerd
Hoewel de productie van scharreleieren stagneerde op 3,95 miljard stuks, bleven scharreleieren met 62% van de eierproductie de belangrijkste eiersoort. De productie van verrijkte kooi-eieren (Kleingruppenhaltung) bleef aan belang verliezen.

Nieuwkomers in Freiland en biologisch
De toename van de productie van Freiland- en biologische eieren was nauwelijks het gevolg van uitbreiding van de bestaande capaciteit, maar eerder van nieuwkomers. Afgelopen juni waren er 648 Freilandbedrijven, 55 meer dan in juni 2019. In dezelfde periode nam het aantal biologische legkippenbedrijven toe met 23 naar 500. En verdwenen er 19 scharrelbedrijven en 11 bedrijven met Kleingruppenhaltung.

Groei mobiele stallen

In Duitsland – de belangrijkste exportbestemming van Nederlandse tafeleieren – worden steeds meer legkippen gehouden in mobiele stallen. Het zijn overwegend kleine koppeltjes, vrije uitloop of biologisch. Volgens de laatste marktonderzoeken zitten er nu bijna 2,5 miljoen hennen in zo’n 2.000 mobiele kippenstallen, aldus de Federale Vereniging voor Mobiele Pluimveehouderij.

Het aantal mobiele kippenstallen groeit door de stijgende vraag naar regionaal geproduceerd voedsel en dierenwelzijn. Die vraag nam tijdens de coronapandemie verder toe.

 
 

Inloggen op de ledenportal