Boerderij: Prognose: hogere saldi bij leg, kuikensaldi omlaag

25-08-2020
Wageningen University Research (WUR) heeft zijn langetermijnverwachtingen voor de saldi van legpluimveebedrijven naar boven bijgesteld, behalve voor bedrijven met kooi-/kolonie-huisvesting. Voor vleeskuikens is de prognose juist naar beneden bijgesteld.

WUR publiceert jaarlijks in het boek KWIN allerlei berekeningen, waaronder van saldi. De prognoses uit KWIN worden onder meer gebruikt voor bedrijfseconomische en financiële berekeningen voor de komende 5 tot 10 jaar.

Voor kooi-/kolonie-huisvesting (met witte kippen) is de prognose van het jaarsaldo iets naar beneden bijgesteld ten opzichte van de prognose van vorig jaar, naar nu € 221 per 100 opgehokte hennen.

Saldoprognose scharrel 15% hoger

Voor andere legbedrijven ziet WUR de komende jaren zonniger in, met name voor bedrijven met scharrel en scharrel+ (Beter Leven 1 ster). Voor die twee categorieën is de saldoprognose van KWIN 15% hoger dan een jaar terug, naar nu respectievelijk € 392 en € 464 per 100 opgehokte hennen. Dat komt met name omdat KWIN rekent met hogere eieropbrengsten voor die segmenten, waardoor de voerwinst hoger uitkomt.

Ook voor vrije-uitloopbedrijven en biologische bedrijven zijn de verwachte saldi naar boven bijgesteld, zij het niet in dezelfde mate als bij scharrel (+8% voor vrije uitloop, +4% voor bio).

Lagere saldi voor vleeskuikens

Voor vleeskuikenbedrijven ziet WUR het somberder in. Voor zowel reguliere kuikens als het middensegment en traaggroeiende kuikens zijn de verwachte saldi voor de komende jaren naar beneden bijgesteld. De voerwinst gaat wat naar beneden omdat de voerkosten stijgen, zo is de verwachting. De KWIN-prognose voor de komende jaren is een jaarsaldo van € 164 per 100 opgezette reguliere kuikens, € 217 voor het middensegment, en € 315 voor traaggroeiende kuikens.

 

Gerelateerde tags:

 
 

Inloggen op de ledenportal