Boerderij: Europese productie eieren stagneert

31-08-2020

De totale productie van consumptie-eieren in de EU-lidstaten zal dit jaar uitkomen op 6.313.300 ton.

Dat verwacht de Europese Commissie in haar verlate voorjaarsprognose. Deze verwachte productie komt overeen met een verwachte productiestijging van 0,1% en is aanzienlijk lager dan de verwachte productie in de herfstvoorspelling vorig jaar. Dit kan komen doordat de experts in mei al rekening hielden met coronagerelateerde marktverstoringen.

Productie eieren in Nederland gelijk
De top-7 van Europese landen die eieren produceren zullen volgens de Europese Commissie dit jaar 4.847.000 ton consumptie-eieren leveren. Dat is bijna 77% van de totale EU-productie, waartoe sinds dit jaar het Verenigd Koninkrijk niet meer meegerekend wordt in de handelsstatistieken van de Europese Commissie. In de vier grootste productielanden worden productiestijgingen verwacht: Frankrijk +1,7%, Duitsland +1%, Spanje +3%, Italië +1,6%. Verwachting is dat de Nederlandse productie gelijk blijft, terwijl voor Polen (-7,9%) en Roemenië (-6,5%) productiedalingen worden verspeld.

In het overzicht van de Europese Commissie zijn met name de prognoses uit Frankrijk en Polen verlaagd. In Spanje is het productievolume naar boven bijgesteld, terwijl daar eerder een stabiele productie werd verwacht voor 2020.

In België, met een verwachte productie van 157,5 ton de achtste eierproducent, verwacht de Europese Commissie de grootste productietoename, namelijk +8,6%. Dit is een stijging van 12,5 ton.

De totale productie van eieren in de EU, consumptie-eieren en broedeieren, zal dit jaar naar verwachting 6.934.490 ton bedragen. Dat is 2.300 ton meer dan in 2019.

 
 

Inloggen op de ledenportal