Pluimveeweb: 'Schaalkwaliteit langer op peil door toevoeging vitamine D in voer'

14-09-2020
„De schaalkwaliteit van eieren blijft langer op peil door toevoegen van 1,25D aan het pluimveevoer. 1,25D is de direct opneembare vorm vitamine D. Meerdere proeven laten zien dat het aantal verkoopbare eieren stijgt doordat de eischaalkwaliteit verbeterd.” Dat zei eigenaar Christiaan Daem van het Vlaamse Daem Eco tijdens de themacarrousel op de Pluimveeweb thema-avond Voeding voor legpluimveehouders woensdagavond 9 september in Barneveld.

Daem verkoopt voerfabrikanten het aanvullend diervoeder Panbonis dat rijk is aan 1,25D-glycoside, de actieve stof van vitamine D. Als aanvullend diervoeder wordt het bovenop het toegelaten vitamine D toegevoegd. Tijdens de themacarrousel op de Pluimveeweb thema-avond presenteerde hij de werking ervan en liet hij resultaten van proeven met het aanvullend diervoeder zien.

Leghennen worden in Europa steeds langer aangehouden. Sommige leghennenhouders hebben als doel 500 eieren in 100 weken te rapen. Aan het eind van een ronde wordt het voor leghennenhouders echter steeds lastiger de schaalkwaliteit op peil te houden. „De efficiëntie van calciumbenutting daalt naarmate de hennen ouder worden door de geringere calciumabsorptie”, legt Daem uit. „Het gevolg is dat de hennen minder calcium in de beenderen opslaan en dat er minder calcium beschikbaar is voor de vorming van de eischaal en dat de eischaalkwaliteit daalt.”

„Vitamine D ondergaat twee omzettingen voordat het actief is in de hen. De eerste omzetting vindt plaats in de lever, de tweede in de nieren. Voor Panbonis is dit niet nodig. Panbonis wordt direct opgenomen en is direct actief in de hen”, stelt Daem.

Proefresultaten

„Naarmate leghennen ouder worden, daalt de eierproductie. Dit blijkt uit een praktijkproef: De productie daalde tussen week 48 en week 57 abrupt met 6,8 procent. Door de toevoeging van Panbonis aan het voer bij de hennen van 58 tot 62 weken oud stopt deze dalende trend en buigt deze om naar een lichte stijging met 0,4 procent.”

„Een proef met 12.000 hennen in Italië liet zien dat het aantal verkoopbare eieren 2,9 procent steeg”, zegt Daem. „Een proef bij hennen van week 76 tot en met week 87 op een Duits proefstation toont het effect bij twee rassen aan. Ras 1 was duidelijk op het einde van de rit. Het legpercentage steeg met 2,8 procent, het percentage breukeieren daalde met 3,2 procent. Bij Ras 2 steeg de productie van 80,0 procent naar 87,1 procent het percentage breukeieren daalde van 2,5 naar 1,3 procent.”

Uit een proef op een Belgisch proefstation met 324 hennen kwam naar voren dat de breeksterkte van de eischaal met 5 procent verbeterde”, zegt Daem. Hij benadrukte dat niet alleen op proefbedrijven maar ook op leghennen- en opfokbedrijven blijkt dat inzet van zijn aanvullend diervoeder loont.

‘Meer verkoopbare eieren’

„Panbonis verbetert de schaalkwaliteit en het aantal verkoopbare eieren. Het effect is meer uitgesproken naarmate de hennen ouder zijn, in de tweede helft van de legperiode. Ook is er effect op beenderstabiliteit en fosforbenutting”, zegt Daem.

Hij beveelt voerfabrikanten aan om 50 gram ‘Panbonis 20ppm’ toe te voegen per ton leghennenvoer en 100 gram ‘Panbonis 10 ppm Green’ per ton biologisch leghennenvoer. Hoewel het aanvullend diervoeder met name loont de tweede helft van de legperiode, adviseert Daem het product al vanaf de opfok toe te voegen aan het voer. „Indien hennen vanaf de opfok de juiste dosering door hun voer krijgen, kan de eischaalkwaliteit tot 100 weken op peil blijven. Het aanvullend diervoeder is niet goedkoop maar is met meer verkoopbare eieren per hen wel degelijk terug te verdienen.”

Kosten per hen

„Panbonis 20 ppm kost 60 euro per kilo. De dosering bedraagt 50 gram per ton leghennenvoer. De kosten per ton leghennenvoer bedragen (60 euro x 50 gram) 3 euro per ton of 0,003 per kilo leghennenvoer. Een leghen vreet gemiddeld 120 gram voer per dag. Panbonis 20 ppm kost dan (0,003/kg voer x 0,120 kg voer) is 0,00036 euro per hen per dag”, rekent Daem voor.

De aanwezige legpluimveehouders en vertenwoordigers uit de periferie waren verdeeld enthousiast over het verhaal van Daem. „Bij biologische eieren en vrije uitloop eieren loont het eerder omdat de afwaardering van tweede soort eieren veel groter is”, reageerde een bezoeker die werkzaam is in de periferie. Eén leghennenhouder wil eerst een garantie dat het aanvullend diervoeder loont voordat hij het wil toepassen. Een andere leghennenhouder en opfokker vroegen hoe het komt dat ze dit product niet eerder kennen. Hij zag het als een mogelijkheid om vitamine D aan te vullen.

Tekst: Tom Schotman
 
 
 

Inloggen op de ledenportal