Boerderij: Vogelgriep verspreidt zich van Rusland naar Kazachstan

22-09-2020
Hetzelfde type hoogpathogene vogelgriepvirus dat afgelopen maand in Rusland opdook is nu ook op meerdere plekken in Kazachstan aangetroffen.

De autoriteiten melden dat het om hetzelfde H5N8-virus gaat, en dat het virus vermoedelijk verspreid is door wilde vogels.

Het H5N8-virus is op zeven locaties in Kazachstan aangetroffen bij zowel commerciële pluimveehouders als hobbyhouders, en ook bij enkele wilde eenden.

Dode wilde vogels in Zuid-Rusland

Russische media maakten afgelopen maand ook al melding van ‘grote aantallen’ dode wilde vogels rond twee meren in het zuiden van Rusland, in de regio die grenst aan Kazachstan. Rusland heeft daarnaast al zo’n twintig uitbraken bij met name hobbypluimvee gemeld bij de werelddiergezondheidsorganisatie OIE.

Vogeltrekroute richting Zuidelijke Oeral

In de eerste helft van dit jaar waren er ook al honderden uitbraken met het H5N8-virus bij pluimveebedrijven in Oost- en Centraal-Europa. Over die regio’s loopt een vogeltrekroute richting de Zuidelijke Oeral.

In 2016 zorgde H5N8-vogelgriep voor zowel uitbraken op pluimveebedrijven als voor massale sterfte onder wilde vogels in Noordwest-Europa. Het virus kwam volgens onderzoekers toen mee met wilde vogels uit Rusland.

 
 

Inloggen op de ledenportal