Boerderij: Pluimveehouders moeten meer betalen aan onderzoek

29-09-2020

Pluimveehouders betalen een onderzoekbijdrage voor praktijk- en veterinair onderzoek.

Pluimveehouders gaan dit jaar meer betalen aan onderzoek. Dit blijkt uit de tarieven 2020 die brancheorganisatie Avined eind juni heeft vastgesteld en onlangs heeft gepubliceerd, vooruitlopend op de eerste betaling van de onderzoekbijdrage in oktober.

Pluimveehouders betalen een onderzoekbijdrage voor praktijk- en veterinair onderzoek per aantal aangevoerde dieren, broederijen per aantal ingelegde broedeieren voor de Nederlandse markt, pakstations en eierverwerkers per aantal aangevoerde eieren.

Een gemiddeld leghennenbedrijf (50.000 scharrelhennen) moet over 2020 € 780 per opzet betalen, een gemiddeld vleeskuikenbedrijf met 120.000 reguliere kuikens € 144. Vleeskuikenhouders zetten meerdere keren per jaar een nieuw koppel op.

Pluimveehouders betalen hun bijdrage in twee keer, de eerste factuur ontvangen ze in oktober, de tweede in het voorjaar van 2021. Pakstations en broederijen betalen hun bijdrage in één keer in het voorjaar van 2021.

Onderzoeksbudget hoger
Dat de onderzoekbijdrage dit jaar hoger is dan in de afgelopen twee jaar, komt doordat het onderzoeksbudget dit jaar hoger is: € 1.757.550 in 2020, € 1.461.380 en € 471.000 in de voorgaande jaren. Daar komt bij dat 2018 een gebroken jaar was, omdat het ministerie van LNV pas in april de AVV (Algemeen Verbindend Verklaring) van stichting Ovoned en Pluimned voor de verplichte inning van onderzoeksgelden goedkeurde. Daarnaast is in 2018 en in 2019 een deel van het onderzoek betaald uit oude reserves van het Productschap voor Pluimvee en Eieren (PPE). In 2018 is daaruit het volledige veterinaire onderzoek betaald. Die PPE-reserves zijn inmiddels uitgeput, en nu moet de financiering van het onderzoek volledig uit de AVV-inning komen. Overigens betalen kalkoenenhouders minder per opgezet dier dan afgelopen jaren doordat er minder onderzoek wordt gedaan voor deze sector.

 
 

Inloggen op de ledenportal