Pluimveeweb: Insleeprisico HPAI op Nederlandse pluimveebedrijven laag

03-10-2020
Het risico voor Nederlandse pluimveebedrijven om besmet te raken met Hoog Pathogene Aviaire Influenza (HPAI) schaalt Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) momenteel in als laag. Gedacht moet worden aan een introductiekans van circa 5 tot 15 procent/jaar in de komende tijd.

Dat maakte WBVR vrijdag 2 oktober bekend in haar risico-analyse. In Rusland en Kazachstan werden Hoog Pathogene Aviaire Influenza (HPAI) type H5N8 virussen aangetoond op pluimveebedrijven in de periode 1 juni tot en met 15 september 2020. In dezelfde regio in Rusland werden vier wilde knobbelzwanen, een kuifeend en een wilde eend geïnfecteerd met HPAI H5N8 virus gevonden, en in Kazachstan werden 88 geïnfecteerde wilde vogels gevonden.

Deze gebieden in Zuid-Rusland en Kazachstan grenzen niet direct aan de broedgebieden van wilde trekvogels in Siberië. In de broedgebieden werd voorafgaand aan de start van de najaarstrek geen HPAI virus gedetecteerd, en zijn er geen aanwijzingen voor (massale) vogelsterfte.

Volgen van wilde vogels langs de trekroutes

De detectie van HPAI H5N8 virus in dode wilde vogels in Zuid-Rusland en Kazachstan wijst erop dat dit virus circuleert onder wilde (water)vogels in die regio. Knobbelzwanen trekken niet vanuit dit gebied naar Nederland, maar andere vogelsoorten mogelijk wel. Op het moment van schrijven, eind september 2020, is de najaarstrek van veel soorten watervogels gaande. Actieve en passieve surveillance van wilde vogels langs de trekroutes is van groot belang voor een vroege detectie van HPAI virussen, en zal de komende periode nauwlettend worden gevolgd. Op dit moment zijn er nog geen met HPAI H5N8 geïnfecteerde wilde vogels op de trekroute waargenomen. Signalen uit het westen van Rusland of het Oostzeegebied zijn als eerste te verwachten.

De Europese voedselveiligheidautoriteit EFSA en het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) adviseren de Europese landen om goed te blijven monitoren op HPAI en extra aandacht te geven aan de biosecurity op de pluimveebedrijven in verband met de situatie in Rusland.

Pluimveekoepelorganisatie Avined concludeert dat - hoewel het risico van introductie van vogelgriep op dit moment niet hoog wordt ingeschat – het belangrijk is voor pluimveehouders om alert te blijven op de biosecurity op hun bedrijf. De vogelgriepsituatie kan natuurlijk ook snel veranderen.

 
 

Inloggen op de ledenportal