Boerderij: Burgerinitiatief tegen kooien ingediend bij Commissie

02-10-2020

Het burgerinitiatief tegen kooihuisvesting is ingediend bij de Europese Commissie. Het initiatief ‘Stop de kooien/End the Cage Age’ dat pleit voor een verbod op kooien in de veehouderij, werd door 1,397 miljoen Europeanen in 27 EU-landen, onder wie 154.958 Nederlanders gesteund.

Naast initiatiefnemers Compassion in World Farming (CIWF) doen 170 organisaties uit heel Europa mee. In Nederland steunen Bont voor Dieren, CAS International, Dierenbescherming, Eyes on Animals, Foodwatch Nederland, Partij voor de Dieren, Varkens in Nood, Viervoeters, Wakker Dier en World Animal Protection het initiatief.

De Europese Commissie is verplicht binnen zes maanden te reageren op het initiatief en het Europees Parlement moet er een hoorzitting over houden. Het parlement zal erover debatteren en mogelijk voorstellen ontwikkelen.

Verbetering dierwelzijnsregels
Geert Laugs, directeur CIWF Nederland spreekt van een historische dag. “Europa kan nu gewoonweg niet om de luide stem van de burgers heen. De EU Commissie heeft al eerder aangegeven dierenwelzijnsregels te willen verbeteren en heeft nog vier jaar zitting. Nu kan ze haar belofte waarmaken.”

‘Stop de kooien’ is volgens CIWF het zesde van 75 ingediende initiatieven in acht jaar dat met succes wordt afgesloten. Het is het eerste initiatief met betrekking tot dieren in de veehouderij.

Veehouderij zonder kooien
Volgens CIWF zitten ruim 300 miljoen dieren in kooien in de Europese veehouderij. In Nederland gaat het vooral om legkippen, konijnen en zeugen. In andere landen ook om kalveren, eenden, ganzen en kwartels. Burgers vinden het onacceptabel. Commercieel succesvolle systemen zonder kooien, zoals met vrije uitloop, zijn volop voorhanden voor de verschillende diersoorten. De verandering die is ingezet naar een veehouderij zonder kooien is niet tegen te houden, aldus CIWF. Laugs: “Nederland begint achter te lopen en moet zich nu vol inzetten voor een diervriendelijkere, duurzame veehouderij zonder kooien. Boeren doen er verstandig aan niet af te wachten, maar zich voor te bereiden op een toekomst zonder kooien.”

 
 

Inloggen op de ledenportal