Pluimveeweb: Kans op besmetting hoogpathogene vogelgriep hoog

23-10-2020
De deskundigengroep schat de kans hoog dat een pluimveebedrijf in Nederland met hoogpathogene vogelgriep wordt besmet. De hoogpathogene vogelgriep variant H5N8 is al 1 tot 4 weken aanwezig in Nederland.

Na het aantonen van H5N8 in knobbelzwanen heeft de deskundigengroep dierziekten overleg gehad en besloten tot een onmiddelijke ophokplicht.

De besmette zwanen zijn waarschijnlijk door andere watervogelsbesmet want deze soort is geen lange-afstandstrekker. Gezien de vindplaats van de dode Knobbelzwanen (weilanden met sloten) en de ervaringen met de vorige HPAI uitbraken in Nederland, acht de deskundigengroep het groot dat de Smient het virus naar Nederland heeft gebracht.

De vondst van de besmette knobbelzwanen toont aan dat het virus in Nederland aanwezig is gedurende een al wat langere tijd, in een jaargetijde dat gunstig is voor verdere verspreiding van het virus binnen de wilde watervogelpopulatie. Het afgelopen decennium is er een duidelijk verband gezien tussen het voorkomen van HPAI virus bij wilde vogels en uitbraken bij commercieel gehouden pluimvee.

De deskundigengroep geeft aan dat het erg belangrijk is om dode watervogels te melden zodat ze onderzocht kunnen worden op vogelgriep. Hiermee wordt een beter beeld verkregen van de geografische spreiding van HPAI H5N8 en de verspreiding in verschillende watervogelsoorten.

Lees hier het volledige verslag van de deskundigengroep dierziekten HPAI.

 
 

Inloggen op de ledenportal