Boerderij: Landelijke ophokplicht voor pluimvee

23-10-2020
Landbouwminister Carola Schouten stelt met ingang van vrijdag 23 oktober een landelijke ophokplicht in voor pluimveebedrijven.

De maatregel wordt genomen naar aanleiding van de vondst van zes dode knobbelzwanen in Kockengen (Utrecht) waarvan na een test bij twee kadavers hoogpathogene vogelgriep is vastgesteld (type H5N8). Inmiddels wordt ook een dode smient uit dezelfde omgeving getest voor vogelgriep, zo meldt het ministerie van landbouw.

Schouten stelt de maatregel in op basis van advies van de Deskundigengroep Dierziekten, die het risico op een vogelgriepuitbraak in Nederland heeft opgeschaald naar ‘hoog’.

Extra voorzorgsmaatregelen bij eendenbedrijven

Het ministerie stelt daarnaast eendenbedrijven verplicht om strooisel zo op te slaan dat dit ontoegankelijk is voor wilde vogels, en bij het aanbrengen van strooisel in de stal te voorkomen dat materiaal van het erf in de stal terecht kan komen. LNV benadrukt tevens het belang van het melden van vondsten van dode wilde vogels. Instructies hiervoor zijn te vinden op de website van de NVWA.

Het hoogpathogene vogelgriepvirus is hoogstwaarschijnlijk recent met trekvogels vanuit Rusland naar Nederland gekomen, volgens de deskundigen. De najaarsmigratie van trekvogels vanuit die regio deze kant op is inmiddels gaande. In Rusland en Kazachstan werden de afgelopen weken tientallen besmettingen met hoogpathogene vogelgriepvirus vastgesteld, bij zowel gehouden pluimvee als wilde vogels.

Hubers: ophokplicht hartstikke goed

LTO/NOP-voorzitter Eric Hubers laat weten blij te zijn met het besluit. “Het is hartstikke goed dat het ministerie het zekere voor het onzekere neemt, en nu een ophokplicht instelt,” zegt hij. Hij spreekt wel de hoop uit dat de situatie de komende tijd goed onderzocht en gemonitord wordt, en dat als blijkt dat het virus het land uit is of het risico niet overal in Nederland hoog is, de ophokplicht in dat scenario ook weer snel afgepeld dan wel opgeheven kan worden.

Pluimveehouders met vrije-uitloopeieren kunnen anders dit voorjaar weer tegen de 16-wekentermijn aanlopen; die staat voor de periode waarna hun eieren niet meer met het predicaat vrije uitloop verkocht mogen worden.

Corona zorgt ook al voor druk op vleespluimveemarkt

Tegelijk spelen er ook grote belangen voor de vleespluimveesector, waar de markt al zwaar onder druk staat door de coronapandemie. “De export naar derde landen is cruciaal,” aldus Hubers. “Het zou rampzalig zijn als landen hun grenzen dichtgooien vanwege een vogelgriepuitbraak.”

 
 

Gerelateerde tags:

 
 

Inloggen op de ledenportal