Boerderij: Nog geen corridors in 10-kilometergebied Altforst

30-10-2020
Geen oplossing voor bedrijven in getroffen gebied. Vogelgriep op meer plekken aangetoond onder wilde vogels.

Er is vrijdag nog geen oplossing voor knelpunten die er zijn bij bedrijven die zich bevinden in het beschermings- en toezichtsgebied (BT-gebied) rond het met vogelgriep besmette pluimveebedrijf in Altforst (Gld.).

In het 10-kilometergebied rondom het besmette bedrijf zitten in ieder geval 34 andere pluimveebedrijven: twee grote eierverwerkers (een locatie van Interovo Egg Group en Eierhandel Van Zetten) en kuikenbroederij Het Anker. Voor hen geldt een vervoersverbod voor pluimvee en pluimveegerelateerde producten. In het 3-kilometergebied bevinden zich negen pluimveebedrijven, die allen zijn bemonsterd.

Het ministerie wacht de resultaten van deze bemonstering af voordat er een besluit wordt ingenomen of er eventueel corridors ingesteld kunnen worden naar bepaalde bedrijven. Betrokkenen verwachten dat op z’n vroegst zaterdag alle resultaten binnen zullen zijn.

Meer wilde vogels met vogelgriep

Het virus is inmiddels op meer plekken in Nederland aangetoond onder de wilde watervogelpopulatie. Naast de eerst gemelde besmetting in de provincie Utrecht is hoogpathogene vogelgriep ook bij wilde vogels in twee andere plaatsen vastgesteld: IJmuiden en Bloemendaal. Volgens het ministerie zijn er daarnaast andere vondsten die onderzocht worden voor besmetting met vogelgriep, maar waarvan de resultaten nog niet binnen zijn.

Controle regels vogelgriep door NVWA

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de afgelopen dagen controles gedaan naar de naleving van de ophokplicht, die vrijdag 23 oktober inging. De NVWA deed 350 inspecties hierop. In 8 gevallen zijn bedrijven er op aangesproken dat het pluimvee niet goed was opgehokt. Daar kunnen ook bedrijven bij zitten waar de stal wel dicht was maar enkele kippen nog buiten liepen. De NVWA is te spreken over de hoge naleving. Ook zijn er inspecties gedaan op eendenbedrijven naar het afdekken (17x) en aanbrengen (2x) van strooisel. Daar was alles in orde.

Lees ook: Ook beperkende AI-maatregelen buiten BT-gebieden

 

Gerelateerde tags:

 
 

Inloggen op de ledenportal