NieuweOogst: Britse boeren waarschuwen voor lagere eisen aan voedsel

02-11-2020

Britse boeren hebben de regering gewaarschuwd voor lagere voedselstandaarden na het vertrek uit de Europese Unie. In een ingezonden brief in de krant The Times schrijven boeren van verschillende belangenorganisaties dat het Verenigd Koninkrijk 'geen handelsverdragen moet ondertekenen die een race naar de bodem betekenen'.

De Britse boeren zijn bang dat ze niet op kunnen tegen goedkope importproducten. Daarom roepen ze de regering op om vast te houden aan bepaalde minimumeisen. Komende week praat het Lagerhuis over landbouwbeleid. Met chloor gewassen kippenvlees uit de Verenigde Staten wordt vaak genoemd als schrikbeeld bij een handelsakkoord met dat land.

De Britse regering heeft gereageerd op de oproep en toegezegd dat de zogeheten Commissie voor Handel en Landbouw een rapport zal opstellen over elke nieuwe vrijhandelsovereenkomst die het kabinet wil afsluiten. Daarnaast heeft de regering nogmaals bevestigd dat het wereldwijd toonaangevende hoge normen op het gebied van voedsel wil handhaven. Deze toezegging is met gejuich ontvangen door de Britse boerenorganisatie NFU.

In Engeland is al langer de campagne 'Save British Farming' gaande met als doel de positie van Britse boeren te beschermen tegen geïmporteerd voedsel dat is geproduceerd volgens lagere standaarden. Het Verenigd Koninkrijk is niet alleen met de Europese Unie in onderhandeling over een handelsakkoord, maar ook met de Verenigde Staten, Australië en verschillende andere landen. Met Japan werd onlangs een deal gesloten.

Einde van de overgangsfase
De Britten maken sinds eind januari geen deel meer uit van de Europese Unie, maar bevinden zich nog in een overgangsfase waarin ze nog onder de regels van de unie vallen. Eind dit jaar verloopt deze periode.

Vanaf dat moment moet het Verenigd Koninkrijk zelf met landen handelsverdragen hebben gesloten om niet terug te vallen op handel volgens de regels van wereldhandelsorganisatie WTO. Dat houdt in dat op veel producten invoerheffingen gaan gelden. Ook zullen er meer douaneformaliteiten aan te pas komen.

 
 

Inloggen op de ledenportal