Boerderij: Tweede geval vogelgriep in Gelderland

05-11-2020
Op een legpluimveebedrijf in de Gelderse plaats Puiflijk is H5-vogelgriep aangetroffen. Volgens het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit gaat het waarschijnlijk om hoogpathogene vogelgriep.

Opmerkelijk is dat het bedrijf in het 3-kilometergebied ligt van het vorige week besmette pluimveebedrijf in Altforst. Alle bedrijven in dit gebied werden dit weekend negatief bevonden na onderzoek op vogelgriepbesmetting door Wageningen Bioveterinary Research.

Opnieuw bemonsterd

LNV laat weten dat er woensdag plotseling verhoogde sterfte op het bedrijf was. Ook in een tweede stal op het bedrijf vertoonden de dieren ziekteverschijnselen. Naar aanleiding daarvan is het bedrijf opnieuw bemonsterd.

Het ministerie laat onderzoek doen of het virus op het bedrijf in Puiflijk afkomstig is van het eerder besmette bedrijf in Altforst, of dat er sprake is van een nieuwe introductie.

Klinische verschijnselen

WBvR laat weten dat het virus ofwel op het moment van bemonsteren nog niet aanwezig is geweest in de stal, ofwel dat er op moment nog weinig kippen besmet waren. Voor het vogelgrieponderzoek worden 20 kippen per stal bemonsterd. Als er ziekteverschijnselen zijn worden deze kippen geselecteerd, maar zijn die er niet, dan worden er willekeurige kippen gekozen. In dat geval is de kans om vogelgriep aan te tonen veel kleiner.

Omdat het bedrijf in het kader van preventieve screening werd bemonsterd, waren er waarschijnlijk geen kippen die enige klinische verschijnselen vertoonden en zijn willekeurige kippen bemonsterd. “De steekproefgrootte van 20 kippen is gebaseerd op de gedachte dat als er vogelgriep aanwezig is met een prevalentie van ten minste 15%, dat we dan met 95% betrouwbaarheid met 20 bemonsterde dieren ten minste 1 positieve zullen vinden in de steekproef,” zo laat een woordvoerder van WBvR weten.

Ruimingen

Het legpluimveebedrijf in Puiflijk telt 100.000 leghennen, die worden geruimd. Tevens wordt een opfokbedrijf geruimd dat zich binnen een straal van 1 kilometer van dit besmette bedrijf bevindt, met 150.000 opfokleghennen. In het 3-kilometergebied rondom het besmette bedrijf in Puiflijk bevinden zich 6 andere bedrijven, die worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. In de 10-kilometerzone liggen 24 andere pluimveebedrijven. Hier geldt een vervoersverbod.

Corridors

De corridors voor het vervoer van consumptie-eieren naar Weko in Ochten en Eierhandel Van Zetten in Ommeren blijven ook in het nieuwe 10-kilometergebied van kracht. Tevens is een nieuwe uitzondering in de regels opgenomen. Legpluimveebedrijven binnen de 10-kilometergebieden van Puiflijk en Altforst mogen eieren vervoeren naar een pakstation dat door het ministerie aangewezen zal worden.

Dagelijks meldingen dode vogels

LNV-minister Carola Schouten meldt in een Kamerbrief over de nieuwe uitbraak dat er ondertussen dagelijks nieuwe meldingen binnenkomen van zieke en dode vogels. Met name in het Waddengebied worden veel dode vogels gevonden.

 

Gerelateerde tags:

 
 

Inloggen op de ledenportal