Boerderij: VVD en CDA willen aanscherping vogelgriepbeleid

25-11-2020

CDA en VVD zijn bezorgd over de snelle verspreiding van het vogelgriepvirus.

Ze vragen of verdere maatregelen mogelijk zijn, nu de deskundigengroep oordeelt dat de situatie nu aanzienlijk risicovoller is dan de laatste beoordeling op 21 oktober van dit jaar.

Bedrijven besmet met vogelgriep
Sinds de eerste besmetting met het hoogpathogene virus H5N8 op een vleeskuikenouderdierenbedrijf in Utrecht op 28 oktober, zijn inmiddels vijf andere pluimveebedrijven in vier provincies besmet verklaard. Ook is het virus bij vele wilde vogels vastgesteld. Alle bedrijven die in de 3-kilometerzones rondom deze bedrijven liggen, zijn negatief getest.

Meldplicht hobbyhouders
Helma Lodders (VVD) en Jaco Geurts (CDA) vinden het zorgwekkend dat er ondanks de preventieve maatregelen als een ophokplicht voor pluimveebedrijven en een afschermplicht voor hobbymatig gehouden pluimvee meer bedrijven besmet zijn. Ze vragen landbouwminister Carola Schouten of hobbyhouders ook een meldplicht hebben en hoe dit wordt gecommuniceerd. Ook willen ze weten of er sinds het deskundigenadvies meer onderzoek wordt gedaan bij levende wilde vogels of verse uitwerpselen van wilde vogels.

Insleep vogelgriep via ventilatiesystemen
Daarnaast willen ze weten waarom er in het deskundigenadvies geen aandacht is voor mogelijke insleep van virus op de bedrijven via luchtinlaat van ventilatiesystemen. De politici willen dat er snel aanvullende maatregelen genomen kunnen worden als daar aanleiding voor is. Ze denken dan aan maatregelen bij de luchtinlaten van ventilatiesystemen en het verruimen van de mogelijkheden van pluimveehouders om plaagdieren te mogen bestrijden.

Alternatieven salmonellacontrole
Volgens het deskundigenadvies heeft aanscherping van het beleid om plaagdieren te mogen bestrijden tot een minder effectieve bestrijding geleid en daarmee een verhoogd risico op ziekte-insleep. Verder vragen Lodders en Geurts de minister om te zoeken naar alternatieven voor de verplichte salmonellacontrole, waarbij controleurs van bedrijf naar bedrijf gaan. Pluimveehouders vinden het moeilijk om bij de huidige vogelgriepdruk mensen toe te laten in hun stallen. De politici denken aan controle in het pakstation in plaats van op de pluimveebedrijven.
Besmetting in Hekendorp

Tjeerd de Groot (D66) heeft ook Kamervragen gesteld na de besmetting in Hekendorp. Hij vraagt of de minister weet dat omwonenden hinder ondervinden van het pluimveebedrijf en of ze mogelijkheden ziet om deze hinder definitief te beëindigen nu het bedrijf leeg staat. De Groot wil ook weten van welke regelingen de ondernemer gebruik kan maken om te saneren of om over te stappen op kringlooplandbouw.

 
 

Inloggen op de ledenportal