Pluimveewweb: Klinische verschijnselen deden denken aan vogelgriep bij vleeskuikens

26-11-2020
Klinische verschijnselen deden denken aan vogelgriep bij de trager groeiende vleeskuikens in één stal op het vleeskuikenbedrijf in Witmarsum (FR). De early warning swabs waren vervolgens positief voor vogelgriep. Na vervolgonderzoek bleek dat de kuikens met H5N8 vogelgriep besmet waren.

Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Witmarsum is afgelopen zaterdag 21 november H5 vogelgriep vastgesteld. In één van de drie stallen op het bedrijf was er drie opeenvolgende dagen verhoogde uitval (0,15, 0,63 en 0,35 procent). Dat meldt de Veterinaire Monitoring Pluimvee (VMP), een samenwerkingsverband tussen pluimveedierenartsen en de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). De verhoogde uitval wees nog niet direct op vogelgriep. Door andere aandoeningen zoals Coccidiose Tenella kan er bij trager groeiende vleeskuikens namelijk ook verhoogde uitval optreden. De dagelijkse uitvalpercentages waren nog niet zo hoog dat de vleeskuikenhouder het verplicht moet melden bij de NVWA.

Nadat de early warning swabs positief waren voor vogelgriep kwam er een team met specialisten van de NVWA en de GD op bezoek. Tijdens dit bezoek was er sprake van veel trage dieren en her en der dode dieren (0,15 tot 0,25 procent). Het aantal dode dieren was voor in de stal hoger dan achter in de stal. Er was sprake van dieren met zwelling aan de kop en oogleden, conjunctivitis, dyspneu en vuile cloaca’s. Opvallend was de cyanose aan de kam, kop en poten.

De sectie werd gekenmerkt door ernstige tracheitis met en zonder schuimvorming, weinig kropinhoud, slappe darm inhoud, vaatinjectie darmscheil en zwelling caecale tonsillen. In een eerdere sectie door de dierenarts tevens puntbloedingen onder de hoornlaag van de spiermaag, gezwollen milt en bursa’s waargenomen.

Bij de twee andere stallen op het bedrijf was er geen sprake van uitval maar hadden de kuikens wel dikke koppen, conjunctivitis, dyspneu en verminderde activiteit. Vogelgriep kwam in het verleden zelden voor bij vleeskuikens in Nederalnd. De uitbraak bij de trager groeiende vleeskuikens in Witmarsum is één van de eerste uitbraken van hoog pathogene vogelgriep in Nederland.

 
 

Inloggen op de ledenportal