Pluimveeweb: Timmermans geeft zich ondanks zware kritiek nog niet gewonnen

29-11-2020
Vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie blijft van mening dat het hervormde landbouwbeleid van de EU (GLB) niet in de weg mag staan van zijn klimaatplannen. Die plannen moeten Europa tegen 2050 CO2-neutraal maken.

Daarom legt hij zich vooralsnog niet neer bij de weigering van onder andere Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen, van leden van het Europees Parlement en van de EU-ministers van landbouw om de hervormingsvoorstellen in te trekken.

Timmermans zoekt nu steun bij de klimaatactivisten in Europa. Hij nodigde afgelopen week enkele jonge kopstukken van de klimaatbeweging virtueel uit op de thee in Brussel. Ook de klimaatbeweging ijvert er al maanden voor de GLB-voorstellen van tafel te krijgen. Via de klimaatjongeren wil Timmermans proberen de publieke opinie en de linkse partijen in het Europees Parlement en in de EU-landen voor zijn zaak te winnen. Tegenstanders van Timmermans in het Europees Parlement noemen zijn toenadering tot de klimaatjongeren een ‘provocatie’ en een ‘belediging’ tegenover Von der Leyen.

Farm to Fork strategie

Timmerman zegt zich ‘hard en onbuigzaam’ op te stellen omdat het nieuwe GLB voor de periode 2022-2027 inhoudelijk onvoldoende is om zijn klimaatdoelstellingen, de Farm to Fork strategie en de vereiste biodiversiteit in het kader van de Green Deal waar te kunnen maken. Volgens de rechterhand van Von der Leyen komen zowel de klimaatdoelstellingen voor 2030 als voor 2050 (een CP2 neutraal Europa) door het nieuwe GLB in gevaar.

Teruggefloten

Na kritische opmerkingen uit het Europees Parlement dat Timmermans zes maanden na de lancering van de Green Deal zijn klimaatplannen nog altijd niet met correcte cijfers heeft onderbouwd en ook Commissievoorzitter Von der Leyen hem had teruggefloten (‘De terugtrekking van het GLB akkoord is niet alleen van tafel, ze heeft er ook nooit op gelegen’), had men in Brussel verwacht dat Timmermans zou inbinden. Maar niets is minder waar.

In plaats van de storm te laten overwaaien, zocht hij afgelopen week contact met de invloedrijke klimaatbeweging in Europa en nodigde twee bekende klimaatactivisten virtueel uit op de thee. Het gaat om de Zweedse Greta Thunberg (17) en de Belgische Anuna De Wever (19), die intussen 80.000 handtekeningen hebben verzameld om het nieuwe GLB onderuit gehaald te krijgen.

Klimaatneutraliteit

Na afloop van het theekransje verklaarde Timmermans ‘blij te zijn om de specifieke bezorgdheden van de jonge klimaatleiders te hebben aanhoord’. Ook verzekerde hij dat de Commissie zal blijven werken aan een landbouwbeleid dat bijdraagt aan de doelstelling van klimaatneutraliteit.

Volgens klimaatactiviste De Wever is de zware kritiek op Timmermans voor hem geen beletsel om ‘op de juiste wijze’ door te gaan: ‘Timmermans liet de deur op een kier voor een terugtrekking van het GLB-akkoord.’ En Thunberg sloot zich daarbij aan: ‘Wij zullen blijven druk zetten om het akkoord van tafel te krijgen.’

Tekst: 

 
 

Inloggen op de ledenportal