Boerderij: Criteria om vogelgriep te melden aangescherpt

04-12-2020
Vanwege de aanhoudende virusdruk en het belang van een vroege ontdekking van vogelgriep, heeft het ministerie van LNV de officiële meldcriteria aangescherpt.

Normaal gesproken zijn de klinische symptomen van hoogpathogene vogelgriep (HPAI) duidelijk. Maar er zijn ook gevallen bekend waarbij de verschijnselen niet zo duidelijk waren. Om die gevallen met minder duidelijke verschijnselen toch op tijd te signaleren zijn de meldcriteria voor sterfte aangescherpt.

De aanscherping voor leghennen, vermeerderingsdieren en vleeskuikens luidt: vanaf tien dagen leeftijd moet verhoogde sterfte worden gemeld als die óf twee dagen achtereen 0,5% is, óf twee dagen achtereen verdrievoudigd is ten opzichte van de gemiddelde sterfte in de week voorafgaand aan de sterfte.

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) heeft de HPAI-uitbraken van de afgelopen jaren geanalyseerd en geconcludeerd dat een ‘drie keer zo hoge sterfte dan normaal op twee opeenvolgende dagen’ een goede en gevoelige indicator is voor een HPAI-besmetting en dat op basis daarvan een besmetting eerder aan het licht komt.

Melden bij de NVWA

Pluimveehouders moeten, indien zij deze verschijnselen waarnemen, een melding doen bij het Landelijk meldpunt dierziekten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWS).

Bovenstaande aanscherping is een aanvulling op de al bestaande meldcriteria van meer dan 3% sterfte voor alle pluimvee.

Daarnaast geldt voor vleeskalkoenen het meldcriterium: twee opeenvolgende dagen van 1% sterfte of meer per koppel per dag. En voor eenden: een uitval van meer dan 3% in de eerste week na opzet, in de tweede week en daarna 0,15% of meer uitval per dag gedurende twee opeenvolgende dagen óf 0,5% of meer uitval op één dag en gelijktijdig een voeropnamedaling van 5%.

De meldingscriteria staan ook op de website van de NVWA.

 

Gerelateerde tags:

 
 

Inloggen op de ledenportal