Boerderij: AI uit pluimveehouderij verspreid door wilde vogels

04-12-2020
De pluimveehouderij speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van hoogpathogene vogelgriep, maar de verspreiding ervan komt vooral voor rekening van wilde vogels. Dat schrijven de ministers Tamara van Ark (Medische Zorg) en Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) in antwoord op schriftelijke Kamervragen van Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren).

De vogelgriepvirussen die nu rondgaan, waaronder de huidige H5N8-variant, zijn in de jaren 90 ontstaan in de pluimveehouderij in China, zo bevestigen de ministers. Handel speelde een rol in de verspreiding van het virus in Azië. Vanuit besmette pluimveehouderijen is het hoogpathogene vogelgriepvirus overgesprongen naar wilde vogels en verder verspreid.

De ministers melden dat in Nederland inmiddels drie serotypen van het hoogpathogene vogelgriepvirus zijn gevonden (H5N8 bij pluimveebedrijven en H5N1 en H5N5 bij wilde vogels). Het aantal wilde vogels dat aan het griepvirus ten prooi valt, is onbekend. Waarschijnlijk is het aantal besmettingen bij wilde vogels ‘een veelvoud van het aantal gevonden en op hoogpathogene vogelgriep positief geteste wilde vogels’, aldus minister Schouten.

Vogelgriep gedeelde verantwoordelijkheid ministers

Besmettingen op pluimveebedrijven in Nederland zijn sinds 2014 niet beperkt gebleven tot bedrijven zonder vrij uitloop. Van de besmette bedrijven waren er twee met een vrije uitloop. Een daarvan is dit jaar besmet geraakt. De minister geeft daarbij aan dat vanwege de getroffen maatregelen er geen dieren buiten liepen op de betrokken bedrijven. De besmetting bij een bedrijf met vrije uitloop dit jaar werd niet aangetroffen in de stal met uitloop.

Schouten en Van Ark geven aan dat de beleidsverantwoordelijkheid voor de bestrijding van vogelgriep gedeeld is. Zodra sprake is van een voor mensen besmettelijke variant van het vogelgriepvirus krijgt de minister van Medische Zorg het voortouw en de medeverantwoordelijkheid. De maatregelen die uit oogpunt van diergezondheid worden getroffen, vallen onder verantwoordelijkheid van de minister van LNV.

Schouten zegt dat het doden en vernietigen van dieren in besmette stallen ook in het belang van de volksgezondheid is, omdat met die maatregel wordt voorkomen dat een virus zich onder mensen zou kunnen gaan verspreiden.

 

Gerelateerde tags:

 
 

Inloggen op de ledenportal