Boerderij: Eierprijs maakt nog altijd geen echte stap

04-12-2020

Getalsmatig stijgen de eierprijzen deze week. Maar de mutatie is zo klein dat het geen jubelstemming geeft.

In de aanloop naar kerst zou je verwachten dat pluimveehouders stappen maken van € 0,10 tot € 0,15 omhoog. De paar cent stijging van deze week zijn afrondingsverschillen. Gevoelsmatig gebeurt er nog steeds niets.

Niet dat de markt stroever gaat lopen, dat zeker niet. Maar voor deze tijd van het jaar mag je meer van de markt verwachten, zeker gezien het prijspeil waarop die zich begeeft. Oorzaak zijn de delen van de markt die het niet doen, en ook voorlopig nog niet gaan doen: het wegvallen van de afzet richting de horeca is daar de belangrijkste van.

Eierverwerkers zitten in een riante positie. Het aanbod van eieren aan de onderkant van de markt is een stuk ruimer dan hun behoefte. Ze kunnen daardoor achteroverleunen en toeslaan op partijen die (prijstechnisch) het meest interessant zijn.

Standaardsegment geeft ander beeld dan tafeleieren
De NOP-richtprijs voor bruine scharreleieren van 62-63 gram stijgt met 2 cent naar € 6,37 per 100 eieren. Witte eieren van dat gewicht winnen een cent en komen op € 5,83 per 100. De richtprijs voor kooi-eieren stijgt bijna een cent naar € 0,648 per kilo. Bruine scharreleieren met bestemming industrie blijven staan op € 0,727 per kilo.

Dit standaardsegment geeft een compleet ander beeld dan de tafeleieren. De winkelverkopen blijven namelijk goed lopen. Biologische eieren en eieren met Beter Leven-sterren gaan als warme broodjes de winkels uit. In dit segment gelden prijzen die zo € 1,50 hoger liggen. Dat was in andere jaren wel anders. Dan liggen de jaarrond constante cotractprijzen onder de marktprijs die piekt voor kerst.

Deze eiersoorten vallen echter buiten het zicht van de noteringen, omdat individuele pluimveehouders en pakstations hier bij de start van iedere koppel afspraken over maken. Maar anders dan bij vlees met het Beter Leven-keurmerk, waar maar een deel van de productie ook daadwerkelijk met het ster-predicaat in de markt wordt gezet, is er tussen de reguliere markt en de BLK-markt bij eieren geen koppeling. Ook contractprijzen die nu worden afgesloten, zijn door de grote vraag naar dat product niet lager dan de voorgaande contracten.

Kerstvraag verschuift
Bij de standaard scharreleieren verwachten sommige pakstations en handelaren dat de kerstvraag nog komt, omdat die de laatste jaren steeds verder naar achter is geschoven en zich kort voor de feestdagen aandient. Anderen krijgen daar steeds meer twijfels over. De eieren zijn in elk geval ruim voldoende voorhanden. De verwachting is daardoor dat de eierprijzen op het huidige prijsniveau het jaar uit lopen.

Prognose: stabiele prijs.

 
 

Inloggen op de ledenportal