Pluimveeweb: Stelling: Alle pluimveehouders moeten verplicht meebetalen aan onderzoek en innovatie

05-01-2021
Avined stelt voor dat alle ondernemers in de pluimveesector meebetalen aan de onderzoeks- en innovatieagenda Nederlandse pluimveesector 2021 - 2027. In het voorstel van Avined betalen ook niet-leden van de brancheorganisatie mee.

„Avined vindt het belangrijk dat ook in de komende jaren collectief onderzoek wordt uitgevoerd voor de pluimveesector. Daarom heeft Avined voor de periode van 2021-2027 een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) voor de onderzoeksagenda aangevraagd. Het onderzoeksprogramma wordt ondersteund door de bij Avined aangesloten brancheorganisaties”, geeft secretaris Ben Dellaert van Avined aan.

„De onderzoeksagenda maakt collectief onderzoek mogelijk, waaruit praktische kennis voortvloeit. Denk hierbij aan managementtools voor het beheersen van vogelmijt en kennis over bioveiligheid om insleep van ziekten te voorkomen. Deze vraagstukken vragen vaak om meerjarig en kostbaar onderzoek, dat alleen collectief kan worden opgepakt”, licht Dellaert toe.

De redactie van Pluimveeweb.nl is benieuwd wat pluimveehouders ervan vinden dat alle pluimveehouders verplicht moeten meebetalen aan onderzoek en innovatie en vraagt haar lezers te stemmen op de onderstaande stelling.

 
 
 

Inloggen op de ledenportal