Pluimveeweb: Vogelgriepsituatie Belgiƫ blijft zorgelijk

07-01-2021
Locaties waar hoog pathogene vogelgriep is vastgesteld bij wilde vogels. Kaart van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).
Locaties waar hoog pathogene vogelgriep is vastgesteld bij wilde vogels. Kaart van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).
Hoewel er sinds 17 december geen uitbraak van vogelgriep was op een pluimveebedrijf in België blijft de situatie zorgelijk omdat er al bij 20 wilde vogels hoog pathogene vogelgriep is vastgesteld. Dat stelt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), de Belgische NVWA, donderdag 7 januari in een persbericht.

Sinds 26 november 2020 is er hoog pathogene H5 vogelgriep vastgesteld bij twee pluimveehouders in België: bij een vleeskuikenbedrijf in de gemeente Menen (West-Vlaanderen) en bij een hobbypluimveehouder in de gemeente Dinant (Namen). Naast deze twee besmettingen, werd ook een besmetting met een ander, laagpathogeen vogelgriepvirus H5 vastgesteld op een vleeskuikenbedrijf in Diksmuide (West-Vlaanderen). In Nederland zijn er sinds oktober elf pluimveebedrijven besmet geraakt met hoogpathogene vogelgriep.

Alle besmettingen in België zijn ondertussen weggewerkt en de situatie is onder controle gebracht, aldus het FAVV. Het FAVV heeft de verschillende beperkingsgebieden die werden afgebakend rond de houderijen opgeheven.

Ondanks de positieve evolutie bij deze besmette houderijen en de opheffing van de beperkingsgebieden, blijft het vogelgriepvirus nog steeds circuleren op ons grondgebied. Momenteel, donderdag 7 januari 2021, telt België 20 gevallen van het hoog pathogene vogelgriepvirus H5 bij wilde vogels. Kijk hier om op de hoogte te blijven van de situatie bij wilde vogels. Ook bij de buurlanden van België zoals Nederland en Duitsland zijn er geen indicaties dat de situatie verbetert, aldus het FAVV.

'Ophokplicht tot voorjaar'

De ophokplicht van pluimvee en gehouden vogels blijft dus nog steeds van kracht. Dit geldt ook voor particuliere houders die slechts enkele kippen houden. De maatregel zal niet kunnen worden versoepeld zolang de dreiging van besmetting via wilde vogels hoog blijft. Deze situatie kan mogelijk zelfs tot aan het voorjaar van 2021 blijven duren.

De volgende maatregelen zijn momenteel in België van kracht:

  • Alle pluimvee en vogels, ook duiven, van professionele pluimveebedrijven en particuliere houders moeten worden opgehokt of afgeschermd zijn om contact met wilde vogels te vermijden. Deze maatregel geldt niet voor struisvogels.
  • Het geven van eten en drinken aan pluimvee en gehouden vogels moet binnen gebeuren of op een manier zodat wilde vogels er geen toegang toe hebben.
  • Het is verboden om pluimvee en gehouden vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water wordt behandeld om eventuele virussen te inactiveren.
  • Alle verzamelingen van pluimvee en vogels (tentoonstellingen, wedstrijden, markten) zijn verboden, zowel voor professionele houders als voor particuliere houders.

„Enkel door deze maatregelen strikt op te volgen kunnen we ons pluimvee beschermen", zegt woordvoerder Hélène Bonte van het FAVV. Het FAVV volgt de situatie in België op de voet en heeft op regelmatige basis overleg met de pluimveesector, andere lidstaten en de Europese overheden.

Besmetting via de lucht mogelijk

Volgens het FAVV kan de besmetting met vogelgriep plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand.

 
 

Inloggen op de ledenportal