Pluimveeweb: Pluimveehouders bang voor verhoogd risico op vogelgriep door herinrichting Baalder Uiterwaard

19-01-2021
Tien pluimveehouders in de omgeving van het Overijsselse Gramsbergen zijn bang dat de nieuwe plannen voor de Baalder Uiterwaard de kans op vogelgriep verhogen. In hun zienswijze stellen ze dat de ontwikkeling van waternatuur ervoor kan zorgen dat er meer wilde (water)vogels komen die het vogelgriepvirus kunnen overbrengen.

„Elke vergroting van de kans op besmetting met vogelgriep is een financiële afwaardering voor de pluimveebedrijven in de omgeving van Gramsbergen,” stellen de pluimveehouders in hun zienswijze die ze hebben gestuurd aan gemeente Hardenberg. Volgens hen is de huidige situatie in de pluimveewereld zeer zorgwekkend met al een aantal uitbraken van vogelgriep in veelal waterrijke gebieden.

In de omgeving van Gramsbergen zijn volgens de tien pluimveehouders al veel ganzen aanwezig bij de voormalige vloeivelden Avebe in de krim. Die ganzen zijn volgens hen een ‘schrik’ voor de (beroeps)pluimveehouders. Ze stellen dan ook dat een uitbreiding van de foerageer- en overnachtingsgebieden voor wilde watervogels een bedreiging is voor de pluimveesector.

Niet in huidige vorm doorzetten

Hierom vragen de pluimveehouders uit omgeving Gramsbergen aan gemeente Hardenberg om de plannen voor de Baalder Uiterwaard niet in de huidige vorm door te zetten. Omdat het volgens hen de kans op vogelgriep vergroot doordat het gebied aantrekkelijker wordt voor wilde vogels.

„Een uitbraak van het virus zou in het gebied rondom Gramsbergen op kunnen lopen tot bijna 500.000 dieren die geruimd zouden worden. Directe schade loopt daardoor in de miljoenen,” zo stellen de pluimveehouders in hun brief.

Programma Ruimte voor de Vecht

De pluimveehouders reageren met hun zienswijze op het ontwerp van het plan Herinrichting Baalder Uiterwaard. Burgemeesters en wethouders van Hardenberg, Waterschap Vechtstromen en Gedeputeerde staten van Overijssel hadden de diverse ontwerpbesluiten eind vorig jaar ter inzage gelegd. De herinrichting van de Baalder Uiterwaard is een van de laatste onderdelen van het programma Ruimte voor de Vecht. Dat programma is al in 2007 van start gegaan.

Bekijk voor meer informatie over de plannen bij de Baalder Uiterwaard de website van Hardenberg Vechtpark.

 
 

Inloggen op de ledenportal