Boerderij: Skal Biocontrole: groei biologische sector vlakt af

21-01-2021

Met 129 nieuwe gecertificeerde bedrijven groeide de biologische sector langzaam in 2020.

Van die 129 nieuwe bio-bedrijven zijn 39 een boerenbedrijf waar dus primair geproduceerd wordt. De overige zijn handelaren of verwerkers van bioproducten. Skal Biocontrole, de instantie die boerenbedrijven van certificatie voorziet, zag een groei van 2,5% voor de sector.

Onzeker landbouwbeleid en achterblijvende marktvraag
De groei van de sector vlakt de afgelopen jaren af, in 2016 waren er namelijk nog 206 nieuwe bedrijven, de jaren daarop is de jaarlijkse groei steeds minder geworden. Skal Biocontrole wijdt het verminderde enthousiasme van boeren om over te schakelen naar biologisch aan onzeker landbouwbeleid en een achterblijvende marktvraag.

Areaal biologisch groeide met 5,9%
Ook in de biosector worden de bestaande bedrijven groter, het areaal biologisch groeide vorig jaar met bijna 4.459 hectare en komt met name vanuit bedrijven die al langer biologisch gecertificeerd zijn. Het totale areaal bio komt daarmee op 79.664, een groei van 5,9% ten opzichte van 2019. Daarvan is nog 5.382 hectare in omschakeling naar biologisch. Dit areaal is dus nog niet formeel gecertificeerd, maar boeren hebben wel het voornemen om hier biologisch op te gaan telen en zijn als zodanig aangemeld bij Skal. Omschakelen naar biologisch duurt voor de meeste teelten en grasland 2 jaar.

Drenthe en Zeeland in trek bij bioboeren
De meest populaire provincies om (meer) biologisch te gaan boeren zijn Drenthe en Zeeland, daar nam het areaal in beide provincies met rond de 15% toe vergeleken met 2019. De grootste absolute groeier, in hectares, was Flevoland, met 888 hectare meer dan het jaar ervoor.

Volgens Bionext, de belangenorganisatie voor de biosector, is het biologisch marktaandeel in de Nederlandse supermarkt met 3,2% relatief klein. Als de vraag naar biologisch zou toenemen, zouden ook meer boeren de overstap willen maken, meent de brancheorganisatie. Bionext ziet daarvoor onder meer een rol weggelegd voor de overheid die een publiekscampagne zou kunnen starten.

 
 

Inloggen op de ledenportal