Pluimveeweb: 'Willen dat overdekte uitloop in risicovolle perioden telt als uitloop'

01-02-2021
Biologische ouderdieren moeten vanaf 1 januari volgend jaar evenals biologische leghennen verplicht uitloop krijgen. „Biologische ouderdieren zijn gevoeliger voor bacteriële infecties. Aangezien hun gezondheid erg belangrijk is omdat ze bovenaan de piramide staan, is het ons streven dat overdekte uitloop voldoende is in risicovolle perioden. We willen nog met LNV en Skal Biocontrole bespreken onder welke condities dat mag”, zegt projectleider Hans Fuchs van Bionext, de ketenorganisatie voor biologische landbouw.

Verplichte dagelijkse uitloop heeft grote consequenties voor de diergezondheid. „Een salmonella- of Mycoplasma gallisepticum (Mg)-besmetting gooit de hele piramide omver. Daarom willen we graag extra voorzichtig zijn met regels tot uitloop. Bij risicovolle periodes, als er bijvoorbeeld een virus rondwaart, willen we dat de overdekte uitloop voldoende is en telt als uitloop”, legt Fuchs uit. „We wilden eigenlijk dat de overdekte uitloop het hele jaar zou gelden als uitloop bij biologische ouderdieren. Maar daar was geen draagvlak voor bij de Europese Commissie. Dus dat punt heeft het niet gehaald”, verklaart Fuchs. „Nu is ons streven dat overdekte uitloop voldoende is indien er virus rondwaart of bij andere situaties die bedreigend zijn voor de gezondheid van de ouderdieren.”

Bovendien moeten opfokhennen straks volgend jaar afkomstig zijn uit eieren van biologische vermeerderingsbedrijven Deze eis gold al, maar indien er geen biologische opfokhennen beschikbaar waren kon hiervan worden afgeweken. „De beschikbaarheid van biologische opfokhennen wordt vanaf 1 januari volgend jaar per EU-lidstaat bijgehouden in een nationale database onder verantwoording van LNV. Indien er een vraag komt voor een ontheffing om gangbare opfokhennen op te mogen zetten, controleert Skal of er echt geen biologische opfokhennen beschikbaar zijn. Alleen dan krijgt een opfokker hiervoor nog een vergunning. De verwachting is dat er geleidelijk aan voldoende biologische opfokhennen beschikbaar komen. Wanneer deze nationale database operationeel is, weten we nog niet. We weten wel dat LNV daar op dit moment aan werkt. Daarvoor zoeken ze afstemming met ons”, geeft Fuchs aan.

 
 

Inloggen op de ledenportal