Pluimveeweb: Vooral boeren de dupe van onwerkbare situatie binnen NVWA

04-02-2021
Het openbaar maken van een intern rapport over het functioneren van het team Dierenwelzijn binnen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft veel stof doen opwaaien. Interne verdeeldheid en wrijving zorgen voor een onwerkbare situatie, waar nu vooral boeren de dupe van lijken te zijn. Na de kritiek van afgelopen jaren op het inefficiënt en inadequaat functioneren van de NVWA wordt met dit rapport duidelijk waar de bron van alle problemen lijkt te liggen.

Gert-Jan Oplaat, oud VVD-Tweede Kamerlid en voorzitter van de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (Nepluvi), ziet in het rapport bevestigt waar hij al vele jaren op hamert. „De sfeer binnen de NVWA is totaal verziekt door een aantal toezichthouders met nare trekjes. Het overgrote deel van de NVWA-ers zijn normale, fatsoenlijke en hardwerkende mensen. Maar een gebrek aan leiding en tweedeling in de organisatie zorgt ervoor dat de NVWA na de belastingdienst haar eigen ‘toeslagenaffaire’ heeft, met de agrarische sector als slachtoffer.”

Herstructurering eerste stap

Uit het rapport ‘Op weg naar een vitale organisatie Dierenwelzijn’, opgesteld door de Galangroep uit Baarn, valt op te maken dat de onderlinge verhoudingen tussen het team Dierenwelzijn en de overige teams zwaar onder druk staan. De medewerkers is teveel ruimte geboden zelf invulling te geven aan hun taken en verantwoordelijkheden, waardoor iedereen zijn eigen koers is gaan varen.

Met het aanpassen van de huidige organisatiestructuur hoopt de NVWA haar grip de organisatie terug te krijgen. De Galangroep stelt in haar rapportage echter nadrukkelijk dat het herstructureren van de organisatie alleen niet de oplossing is voor de geconstateerde problemen. Leidinggevenden en medewerkers zullen zich samen in moeten zetten om oude gewoontes en werkwijzen los te laten en tot een nieuwe vorm van samenwerking te komen.

Herstel onderling vertrouwen nodig

In reactie rnaar de Tweede Kamer schrijft minister Schouten: „Dat medewerkers van de NVWA soms de gang naar journalisten of Kamerleden verkiezen boven het gesprek met collega’s of leidinggevenden, laat zien dat er plekken in de organisatie zijn waar medewerkers zich nog onvoldoende veilig voelen. Waar het aan deze veiligheid ontbreekt is gericht inzet op herstel van onderling vertrouwen nodig. Om te zorgen dat opvattingen veilig en vrijuit ingebracht worden en met elkaar wordt gewerkt aan een standpunt of noodzakelijke oplossing."

„Dit vraagt van leidinggevenden en medewerkers een open, respectvolle houding, goed te luisteren en door te vragen naar wat de ander beweegt. Om daarmee met een werkbare koers namens de organisatie verder te kunnen werken aan goed toezicht." Schouten laat het oplossen van de problemen aan het volgende kabinet over.

Negatieve gevolgen

Nepluvi-voorzitter Oplaat hoopt dat al deze negatieve aandacht voor de NVWA niet negatief uitstraalt op zowel de sector als op de medewerkers, die eigenlijk geen blaam treffen „Een paar dolende ego’s, die in hun ongebreidelde fanatisme bedrijven op het altaar van zelfgenoegdoening offeren in combinatie met enkele weeffouten in het toezichtssysteem leidt tot disproportionele boetes en een doorgeslagen recidivebeleid waar landbouwbedrijven levenslang last van hebben”, stelt Oplaat. „Buiten onze schuld om wordt het beeld gecreëerd dat het bedrijfsleven er een chaos van heeft gemaakt, terwijl dit voor een groot deel is terug te voeren op een aantal fanatieke NVWA-ers en een gebrek aan leiding.”

„Door disproportioneel handelen van de NVWA en doordat NGO's zoals Animal Rights WOB-verzoeken doen, ontstaat een verkeerd beeld van de sector waardoor er imagoschade plaatsvind", verklaart Oplaat.

Het schip met stalen bezems schoonmaken

„Het schip moet met stalen bezems worden schoongemaakt”, zegt Oplaat. „Het recidive beleid moet worden aangepast en er moeten toezichthouders worden aangesteld die de cultuur van de sector begrijpen en naar billijkheid en redelijkheid handelen. Het ministerie van LNV moet de taken en verantwoordelijkheden van de NVWA opnieuw prioriteren en niet langer wegkijken wanneer er zaken verkeerd gaan. Het opstellen van beleid moet weer een verantwoordelijkheid worden van de overheid en kan niet aan de NVWA worden overgelaten. Alle doorgeslagen vormen van toezicht moeten worden stilgelegd tot de overheid nieuwe toezichtsnormen heeft vastgesteld”, somt Oplaat op. „We hebben een goede toezichthouder nodig, dat is in het belang van onze bedrijven.”

Download hier het rapport.

Download hier de reactie van minister Schouten.

 
 

Inloggen op de ledenportal