Boerderij: Vrije-uitloopeieren worden gestempeld als scharrelei

11-02-2021
Eieren van opgehokte vrije-uitloophennen moeten vanaf vrijdag 12 februari gestempeld worden als scharrelei (eicode 2 in plaats van eicode 1).

Gedurende maximaal 16 weken (112 dagen) nadat landbouwminister Schouten op 23 oktober vorig jaar een landelijke ophokplicht had ingesteld, mochten eieren van opgehokte vrije-uitloopkippen nog als vrije-uitloopei worden gestempeld en verhandeld. Nu die termijn is verlopen, worden deze eieren beschouwd als scharrelei en worden ze verpakt in een regulier scharreldoosje met 1 ster Beter Leven-keurmerk.

Tekst op eierdoosjes

Zeer waarschijnlijk zullen deze eierdoosjes worden voorzien van een tekst om de kopers/consumenten te informeren dat het eieren van opgehokte vrije-uitloophennen betreft. Net als in 2017, toen de eiersector met dezelfde situatie te maken had.

Die tekst luidt: “Scharreleieren. Deze hennen worden tijdelijk binnen gehouden (opgehokt) ter bescherming van hun eigen gezondheid, de eieren heten daarom tijdelijk scharrelei in plaats van vrije-uitloopei. De hennen hebben nog wel toegang tot de overdekte buitenuitloop (veranda).”

Retail blijft contractprijs betalen

Een week geleden werd bekend dat diverse supermarkten de contractprijs blijven betalen voor eieren van hennen die al langer dan 16 weken niet naar buiten zijn geweest. LTO/NOP en NVP, de belangenbehartigers van de pluimveesector, hadden daar op aangedrongen. Hoe de opbrengst van dit ‘charme-offensief’ in de productieketen moet worden verrekend en bij de pluimveehouders terecht komt, is nog niet duidelijk.

Dat slechts een kwart van de eieren van vrije-uitloopkippen in Nederland wordt afgezet – driekwart van de eieren gaat de grens over, vooral naar Duitsland – maakt dit niet eenvoudig. Het is ook nog de vraag of buitenlandse afnemers die ex-uitloopeieren nog wel willen kopen en tegen welke prijs.

Overigens worden er na 12 februari nog wel vrije-uitloopeieren geproduceerd en verhandeld, namelijk eieren van vrije-uitloopkippen die na instellen van de landelijke ophokplicht zijn opgezet en nog geen 112 dagen verplicht binnen hebben gezeten.

 
 
 

Inloggen op de ledenportal