Pluimveeweb: NVP pleit voor behoud koloniehuisvesting

17-02-2021
De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) pleit voor het behoud van koloniehuisvesting voor leghennen in Nederland.

Aalt den Herder, bestuurslid en voorzitter van de sector advies commissie legpluimvee, heeft daar minister Schouten van Landbouw dinsdag 16 februari een brief over gestuurd. Donderdag 17 december vorig jaar werd een motie aangenomen om koloniehuisvesting voor leghennen zo snel mogelijk uit te faseren. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunde deze motie.

Minister Schouten ontraadde in december de motie. Ze wil eerst het advies van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (Efsa) over dierenwelzijn bij leghennen afwachten. Dat heeft de Europese Commissie opgevraagd om daarna een reactie te geven op het Europese burgerinitiatief End of Cage Age. Nadat vanaf 1 januari 2021 de verrijkte kooi is verboden in Nederland, wordt binnenkort de positie van koloniehuisvesting behandeld in de Tweede Kamer.

De NVP is voor behoud van koloniehuisvesting onder meer omdat de markvraag naar kooi-eieren in de EU groot is. Import van eieren uit traditionele legbatterijen van buiten de EU is toegestaan. Voor de ei verwerkende voedingsbedrijven is de inkoopprijs nog steeds een belangrijke factor, aldus de NVP.

Lage emissies

Koloniehuisvesting kent daarnaast een aantal voordelen zoals lage emissies, hoge hygiënestatus door een lage druk van ziektekiemen en parasieten, efficiënt in grondgebruik en een hoge productiviteit.

De bewegingsruimte van de hennen in een stal met koloniehuisvesting is beperkter dan in scharrel, vrije uitloop of biologische stallen, ook zijn de mogelijkheden voor scharrelgedrag beperkter. De beelden die dierenrechten organisaties tonen van kooihuisvesting geven echter geen reëel beeld van koloniehuisvesting, stelt de NVP. Den Herder biedt de minister aan haar via een bedrijfsbezoek hierover te informeren.

Behouden van koloniehuisvesting

„Wanneer Nederland haar pluimveehouderij niet langer zou toestaan om te produceren voor de Europese vraag naar kooi eieren, wordt de vraag in dit marktsegment ongetwijfeld opgevuld door andere landen. Het speelveld wordt voor de Nederlandse pluimveehouder in dat geval nog ongelijker. De productie verschuift naar andere landen. Dit zorgt voor een waterbed effect. Ondertussen zal de prijsdruk voor de andere segmenten in de eiermarkt toenemen. Kortom: In de huidige EU marktsituatie is het belangrijk om kolonie eieren te behouden als basis in de markt”, zegt Den Herder.

Eerlijk en verstandig beleid

„De pluimveehouderij pleit voor verstandig en eerlijk beleid, om de marktpositie van Nederlandse pluimveehouders niet verder te benadelen”, geeft Den Herder aan. Daarin ziet de NVP grofweg twee routes:
1. Europees verbod op kooi huisvesting (verrijkte kooi en kolonie) met een redelijke termijn voor uitfaseren, inclusief beleid om importen van kooi -eieren van buiten de EU te blokkeren;

Of
2. Kiezen voor marktwerking: Wanneer de vraag naar kooi eieren verder daalt, zal de Nederlandse productie verder afnemen conform de reeds ingezette lijn. Een onderscheid in de Europese handelsnormen tussen verrijkte kooi en kolonie is daarbij op zijn plaats, ook in het kader van transparantie richting afnemer en consument.

LTO/NOP is evenals de NVP ook tegen wetgeving om koloniehuisvesting voor leghennen in Nederland te verbieden. Toenmalig LTO/NOP-voorzitter Eric Hubers vindt dat de markt zijn werk moet doen en leghennenhouders zelf moeten kunnen bepalen wanneer ze omschakelen. Dat zei hij in januari 2019.

 
 

Inloggen op de ledenportal