WUR Wageningen: Voedselonderwijs wordt versterkt met nieuwe subsidie

15-02-2021
  • 15 februari 2021

Het Voedseleducatie Platform, dat op 75 procent van de basisscholen onder meer Smaaklessen verzorgt, gaat verder met het ontwikkelen van actuele voedseleducatie. Het samenwerkingsverband van bedrijfsleven en WUR met het Ministerie van LNV binnen het Topsectorenbeleid wordt met vier jaar verlengd.

Het Voedseleducatie Platform (VEP) is een Publiek-Private Samenwerking waarin WUR met bedrijfsleven, overheid, onderwijs en maatschappelijke organisaties samenwerkt aan objectieve educatie over voedsel en voeding aan kinderen. Eten, proeven, voelen, ruiken en kijken staat centraal binnen het programma. Kinderen leren waar hun eten vandaan komt en ze ervaren dat gezond en lekker eten bij elkaar passen.

WUR verzorgt vanuit het VEP de lesprogramma’s Smaaklessen en Smaakmissies met onder meer het Voedingscentrum, Jong Leren Eten, de Gezonde School en bedrijven. Ook doen meer dan honderd regionale partners mee, zoals koks, diëtisten, boeren en partners vanuit het groene onderwijs.

Meer aandacht voor 21st century skills

De coördinatie van het platform ligt bij het team Smaaklessen & EU-Schoolfruit, onderdeel van Wageningen Economic Research. Teamleider Smaaklessen en EU-Schoolfruit Fieke Franken: 'Het programma is al heel compleet, maar om nog meer impact te creëren, willen we de lessen actueler en gebruiksvriendelijker maken en nieuwe werkvormen introduceren. Ook willen we bijvoorbeeld meer aandacht geven aan 21st century skills, zoals kritisch nadenken over het waarheidsgehalte van informatie die je ergens leest.'

Kinderen voedselvaardig

WUR begon in 2006 met voedseleducatie met een pilot van Smaaklessen op een aantal basisscholen. In 2013 werd het een zogeheten Publiek-Private Samenwerking, genaamd Voedseleducatie Platform (VEP). Dat is een uitvoeringsprogramma van het Nederlands bedrijfsleven en de overheid, met als doel kinderen tussen vier en twaalf jaar voedselvaardig te maken met objectieve kennis. De programma’s Smaaklessen en Smaakmissies bereiken 75% van de scholen.

De bedoeling is dat toekomstige consumenten onderbouwde, gezonde en duurzame keuzes leren maken. Ook een doel is bij leerlingen de interesse in de AgriFoodsector te vergroten.

Kennis en goede intenties nemen toe

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kinderen na afloop van het lesprogramma Smaaklessen meer weten over gezond en duurzaam eten. Ze voelen zich aangemoedigd om onbekende producten te proeven en zijn meer van plan om gezonder te gaan eten. Smaaklessen is ook onderdeel van het themacertificaat Voeding van de Gezonde School-aanpak, een initiatief van de ministeries van VWS, SZW, EZ en OCW.

Objectief onderwijs samen met bedrijven

In het samenwerkingsverband ontwikkelt WUR alle lesmaterialen. Een onafhankelijke Raad van Toezicht en Toetsingscommissie waken over het beleid en de onafhankelijkheid en inhoud van de materialen van het Voedseleducatie Platform. Alle leden committeren zich aan deze gedragscode. Daarmee gaan ze akkoord met de kwaliteitsnormen, de eenduidige en non-branded communicatie over voedseleducatie-activiteiten en objectiviteit. Het lesmateriaal gaat alleen in op de Schijf van Vijf en bevat geen product- en merkpromotie.

Bedrijven dragen in de samenwerking bij met financiële steun, maar ook met non-branded materialen voor scholen, goede ideeën en hun netwerk. Franken: 'Zo hebben we bijvoorbeeld dankzij verschillende bedrijven koks kunnen mobiliseren voor het project ‘Kok in de klas’. Ook levert een van de bedrijven nu non-branded zaadjes voor een moestuinieren-project.'

Meer informatie over het Voedsel Educatie Platform staat op www.voedseleducatieplatform.nl. Zie ook smaaklessen.nl, waarop bijvoorbeeld het online lesportaal Chef! staat.
 
 

Inloggen op de ledenportal