Pluimveeweb: LTO/NOP, NVP en pluimveehouders verliezen hoger beroep fipronilzaak

02-03-2021
LTO/NOP, NVP en ruim 100 gedupeerde pluimveehouders hebben vandaag het hoger beroep in de rechtszaak verloren waarin ze de Staat aansprakelijk stelden voor de schade die zij hebben geleden in verband met de fipronilaffaire in 2017.

LTO/NOP, NVP en de pluimveehouders vonden dat de NVWA eerder actie had moeten ondernemen tegen Chickfriend waardoor de schade voor pluimveehouders veel minder groot was geweest. De overheid heeft echter niet onrechtmatig gehandeld, concludeert het gerechtshof in Den Haag nadat de rechtbank dat eerder ook al uitsprak.

In de zomer van 2017 bleek dat voor de consumptie bestemde eieren de stof fipronil bevatten. Fipronil is een stof die matig toxisch is voor mensen. Daarom mag fipronil boven bepaalde concentraties niet in eieren voorkomen. Nadat eieren werden aangetroffen die fipronil boven de toegelaten concentratie (de MRL-norm) bevatten, zijn ongeveer 250 bedrijven van pluimveehouders door de overheid geblokkeerd, zijn miljoenen eieren vernietigd en tienduizenden kippen geruimd. De getroffen pluimveehouders leden hierdoor enorme (financiële) schade.

Fipronil kwam in eieren terecht doordat het bedrijf Chickfriend vogelmijten bestrijdde in pluimveestallen. Chickfriend gebruikte daarbij middelen waar fipronil in voorkwam. Het is in Nederland echter niet toegestaan om fipronil te gebruiken voor de bestrijding van vogelmijten.

'NVWA had eerder actie moeten ondernemen'

LTO/NOP en NVP en ruim 100 gedupeerde pluimveehouders zijn van mening dat de Staat, meer in het bijzonder de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), aansprakelijk is voor de schade die de pluimveehouders als gevolg van de fipronil-crisis hebben geleden. LTO/NOP, NVP en de pluimveehouders vinden dat de NVWA eerder actie richting Chickfriend had moeten ondernemen.

Alle vorderingen afgewezen

De rechtbank heeft alle vorderingen van de pluimveehouders afgewezen. De pluimveehouders zijn in hoger beroep gekomen bij het hof, maar het hof is het met de rechtbank eens en bekrachtigt het vonnis van de rechtbank.

De NVWA bewaakt als toezichthouder onder meer de veiligheid van voedsel. Nadat bij de NVWA tips waren binnengekomen over het gebruik van fipronil door Chickfriend heeft de NVWA er aanvankelijk voor gekozen via de strafrechtelijke weg tegen Chickfriend op te treden. Die weg was langzamer dan de bestuursrechtelijke weg.

NVWA niet voor economische belangen pluimveehouders

„Aangezien overschrijding van de MRL-norm op zichzelf niet betekent dat er een acuut gevaar was voor de volksgezondheid mocht de NVWA daarvoor kiezen en hoefde zij niet meteen het bedrijf van Chickfriend stil te leggen", aldus het gerechtshof in Den Haag.

„De NVWA is er niet om de economische belangen van pluimveehouders te dienen. De pluimveehouders zijn zelf primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door hen geproduceerde eieren", stelt het gerechtshof.

 
 

Inloggen op de ledenportal