NVP: Pluimveesector zeer teleurgesteld over uitkomst Hoger Beroep fipronil-zaak

02-03-2021

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) had haar toezichtstaken niet anders hoeven uitoefenen in de fipronil-affaire. Dat blijkt uit de uitspraak in het hoger beroep dat de sector tegen de Staat heeft ingesteld, met steun van LTO/NOP, NVP en juristen namens 111 gedupeerde pluimveehouders.  In een andere rechtszaak is vastgesteld dat pluimveehouders het slachtoffer zijn van een frauderend bedrijf dat illegale middelen toepaste, waarvan de NVWA reeds in november 2016 weet had. De NVWA had door anders te handelen veel leed kunnen besparen. Het Hof meent echter dat er geen sprake is van verwijtbaar falend toezicht. De sector ervaart grote teleurstelling, het gevoel van onrecht overheerst

In de zomer van 2017 werd Nederland opgeschrikt door de fipronil-affaire. Door heel Europa werden Nederlandse eieren uit de schappen gehaald. In Nederland werden pluimveehouders door de NVWA geblokkeerd. Honderden miljoenen eieren werden vernietigd en miljoenen kippen werden geruimd. De pluimveesector heeft daardoor grote schade opgelopen, zowel financieel als emotioneel.

De NVWA heeft veel leed veroorzaakt, door niets te doen met meldingen over een illegaal middel tegen bloedluis. De eierketen neemt daarbij haar eigen verantwoordelijkheid, zo is na 2017 de controle vanuit IKB verder versterkt en is gewerkt aan betere afstemming met de NVWA. Onder andere door periodieke crisisoefening op basis van het door de sector opgestelde draaiboek. De sector hecht belang aan een goed functionerende NVWA. “We hebben elkaar nodig, aldus Hennie de Haan, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders.”

 
 

Inloggen op de ledenportal