Pluimveeweb: Eerste Kamer keurt wetsvoorstel oneerlijke handelspraktijken goed

03-03-2021
Het Wetsvoorstel oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen is dinsdag 2 maart door de Eerste Kamer aangenomen. Hiermee wordt de positie van de boer in de keten versterkt. Veel discussie was er niet over het wetsvoorstel, want het werd als een hamerstuk goedgekeurd. De Tweede Kamer had het voorstel op 11 februari 2021 ook als hamerstuk afgedaan. Met het wetsvoorstel geeft Nederland uitvoering aan de EU-richtlijn inzake oneerlijke handelspraktijken in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen. De EU-richtlijn moet uiterlijk 1 mei 2021 in de Nederlandse wetgeving zijn geïmplementeerd.

Met het aannemen van het aannemen van het wetsvoorstel moeten boeren een eerlijker prijs krijgen voor het voedsel dat ze produceren. Het wetsvoorstel zal een zestiental handelspraktijken verbieden waarmee boeren, tuinders, maar ook vissers en andere leveranciers van landbouw- en voedingsproducten wel eens te maken hebben.

Het doel van de richtlijn is bescherming te bieden aan landbouwproducenten, bijvoorbeeld het op korte termijn annuleren van levering van bederfelijke landbouwproducten door de afnemer en het eenzijdig wijzigen van de leveringsvoorwaarden door de afnemer als volume, kwaliteitsnormen of prijs. Daarmee moeten boeren een betere onderhandelingspositie krijgen.

Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat toezien op de nieuwe wet. Boeren kunnen bij ACM ook oneerlijke handelspraktijken gaan melden. De AMC krijgt die daartoe de benodigde handhavingsbevoegdheden verkrijgt, en in alternatieve geschillenbeslechting.

Lees hier de EU-richtlijn.

 
 

Inloggen op de ledenportal