Pluimveeweb: Veel nieuwe vogelgriepuitbraken in in West-Europa

01-04-2021
Vogelgriepbesmettingen bij pluimvee (rood) en gehouden vogels (blauw) die de EU-lidstaten in maart hebben gemeld via de Europese ADNS tool.
Vogelgriepbesmettingen bij pluimvee (rood) en gehouden vogels (blauw) die de EU-lidstaten in maart hebben gemeld via de Europese ADNS tool.
De afgelopen maand waren er dubbel zo veel vogelgriepuitbraken op pluimveebedrijven en gehouden vogels in Duitsland, Denemarken, Polen, Tsjechië en Zweden dan de periode daarvoor. Ook is het aantal besmettingen bij wilde vogels in Nederland, Duitsland, Polen, Tsjechië en in de Scandinavische landen en de Baltische staten zeer fors toegenomen.

Dat maakte het Vlaamse Pluimvee woensdag 31 maart bekend in haar wekelijkse nieuwsbrief. Dit betekent dat het virus een hernieuwde activiteit vertoont in een zeer groot gebied ten noorden en ten oosten van Nederland en België, langs de trekroutes richting broedgebieden. Ten zuiden van Nederland en België, in de oorsprongsgebieden voor trekvogels die via België passeren, is er weinig virusactiviteit in wilde vogels vastgesteld.

De besmettingen bij pluimvee en gehouden vogels in dezelfde periode zijn vergelijkbaar met de situatie bij wilde vogels, zie kaart. Ook hier hebben Duitsland, Denemarken, Polen, Tsjechië en Zweden op korte tijd de helft meer tot dubbel zoveel uitbraken geregistreerd. Ten zuiden van België, in Zuidwest-Frankrijk, lijkt de besmetting in de eenden- en ganzensector onder controle. Hoewel een deel van de uitbraken in al deze landen gelinkt zijn aan besmettingen tussen pluimveehouderijen onderling, zijn in veel gevallen wilde vogels nog steeds de besmettingsbron.

Risico op besmetting kleiner

In België is de situatie vooralsnog gunstiger, sinds eind februari - begin maart zijn voorlopig de laatste besmettingen bij wilde vogels geregistreerd. De tientallen vogels, die het Belgische referentielaboratorium Sciensano sindsdien onderzocht heeft, bleken niet besmet. De voorlopig laatste uitbraak bij pluimvee en gehouden vogels in België dateert van eind januari.

België bevindt zich sinds enkele weken aan de rand van het gebied waarbinnen het vogelgriepvirus zeer actief is bij wilde vogels. „Bij eerdere uitbraken bleek de voorjaarsmigratie van wilde vogels telkens de periode waarop vogelgriepvirussen in België minder intensief zijn beginnen circuleren bij wilde vogels. Doordat tegelijk ook het risico op besmettingen bij pluimvee kleiner wordt, opent de huidige ontwikkeling dus stilaan perspectieven op het versoepelen van de huidige voorzorgsmaatregelen", aldus het Vlaamse Pluimvee.

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), de Belgische NVWA, heeft daarom al een voorstel van exitstrategie voor goedkeuring aan Minister Clarinval gemaakt. Daarin is voorzien om de maatregelen gefaseerd op te heffen, mits op sanitair vlak welbepaalde voorwaarden zijn vervuld. Daarbij zal in principe eerst de ophokverplichting voor hobbypluimvee versoepeld worden en pas later de andere maatregelen, waaronder de ophokverplichting voor bedrijfsmatig gehouden pluimvee.

Besmettingen bij wilde vogels die de EU-lidstaten in de maand maart hebben gemeld via de Europese ADNS tool.
Besmettingen bij wilde vogels die de EU-lidstaten in de maand maart hebben gemeld via de Europese ADNS tool.
 
 

Inloggen op de ledenportal