Pluimveeweb: 'Nieuwe In Ovo machine kan 5 miljoen hennen per jaar'

08-04-2021
„Met onze huidige machine kan een legbroederij van 1 miljoen legkuikens per jaar het geslacht bepalen. Binnen een paar maanden introduceren we onze nieuwe machine met een capaciteit van vijf miljoen hennen per jaar en starten we met de internationale uitrol van onze technologie”, zegt Wouter Bruins van In Ovo uit Leiden.

Na tien jaar ontwikkeling heeft In Ovo de eerste 150.000 kuikens geleverd waarvoor geen eendagsleghaantjes zijn gedood. Sinds november bepaalt hun machine, die Ella heet, het geslacht van eieren in de broederij van Het Anker in Ochten (GD).

„Het Anker levert ongeveer 11 miljoen leghenkuikens per jaar aan Nederlandse maar ook buitenlandse afnemers. Broederij Ter Heerdt levert ook ongeveer 11 miljoen leghenkuikens per jaar aan haar klanten. De broederij van Verbeek in Zeewolde (FL) heeft een capaciteit van en nabij de 25 miljoen leghenkuikens per jaar. Dit is hiermee de grootste van Europa, maar de volledige capaciteit wordt niet benut. Nederlandse broederijen exporteren veel eendagskuikens. Met een machine met een capaciteit van 5 miljoen leghenkuikens per jaar kan een broederij de vraag naar Ohne Kükentöten (zonder kuikendoden) vanuit Duitse supermarkten volledig invullen”, duidt Bruins. „Voor de export is er nog geen vraag naar ohne Kükentöten omdat die kuikens een stuk duurder zijn.”

„Onze nieuwe machine heeft een capaciteit van 5 miljoen voor een normale werkweek op een legbroederij. Onder normale werkweek verstaan we een 40-urige werkweek.”

Geslachtsbepaling op dag 6

31 december 2023 verbiedt het Duitse ministerie van Landbouw het doden van embryo's na de zesde broeddag zeer waarschijnlijk ook. Hiervoor is een wetsvoorstel voor ingediend. De verwachting is dat dit wetsvoorstel wordt goedgekeurd. Geslachtsbepaling in het ei op of voor dag zes van het broedproces is momenteel echter met geen enkele techniek mogelijk.

„Geslachtsbepaling op dag 9 van het broedproces is al heel lastig. Zeker gezien de nauwkeurigheid. Onze techniek is 95 procent nauwkeurig. De 5 procent haantjes die nog worden uitgebroed, worden opgezet en grootgebracht”, reageert Bruins. In Ovo onderzoekt momenteel of geslachtsbepaling in het ei op dag 6 mogelijk is. „Ik verwacht dat geslachtsbepaling in het ei op dag 6 in de toekomst mogelijk is met onze techniek. Maar wanneer dat zover is, weet ik niet.”

„Het Duitse ministerie had met ons en andere fabrikanten van geslachtsbepalingstechnieken moeten bespreken of geslachtsbepaling in het ei op dag 6 haalbaar is eind 2023. In plaats van een wetsvoorstel te presteren. Dat was beter geweest. Stel dat het kan maar de nauwkeurigheid daalt van 95 procent naar 80 procent en de uitkomst ook daalt, dan is dit geen verbetering. Geslachtsbepaling in het ei is erg complex. Het duurt jaren voordat een techniek ontwikkeld is.”

Veel aanvragen

Duitse supermarkten willen eind dit jaar alleen nog biologische en vrije uitloop eieren verkopen van leghennen waarvan de broertjes direct na de geboorte niet gedood worden. Ook voor scharreleieren stijgt de vraag naar deze eieren vanuit de Duitse retail. Bruins verwacht dat de vraag naar hun techniek ook in Frankrijk en Nederland op gang komt. Maar ook vanuit de Verenigde Staten en Zuid-Amerikaanse landen komt er steeds meer vraag naar hun techniek.

„In de Verenigde Staten was aanvankelijk het plan om geslachtsbepaling op of voor dag 8 te doen. De gedachte daarachter was dat een embryo vanaf dag 9 gevoel zouden hebben. In de Verenigde Staten zijn ze erachter dat een techniek ontwikkelen waarmee dit kan heel lastig is. Met onze techniek en ook die van Seleggt is geslachtsbepaling in het ei op dag 9 wel mogelijk. In de Verenigde Staten klinken daarom steeds meer geluiden om daarom geslachtsbepaling in het ei op dag 9 toe te passen. Dat vinden steeds meer belanghebbenden in de VS namelijk een beter alternatief dan doden van eendagshaantjes.”

Kosten

Bruins wil niet aangeven hoeveel geslachtsbepaling in het ei per leghenkuiken kost met hun techniek. „In de pluimveesector merkten we dat het heel gebruikelijk is om de kostprijs te delen. In andere sectoren en industrieën is dat niet gebruikelijk. De kostprijs openbaar delen, vind ik ook niet slim. Uiteindelijk moet de keten, in dit geval de consument of supermarkt, de meerprijs betalen.”

„In Duitsland betalen een aantal supermarkten zoals de Aldi deze meerprijs aan pakstations en trekken ze het af van de eigen marge. Rewe betaalt een pakstation een meerprijs van 2 cent per ei. Een meerprijs van 2 cent per ei is voor een supermarkt maar ook een consument te overzien.”

„Wij plaatsen een machine. Een legbroederij betaalt ons per ei. Uiteindelijk neemt iedereen in de keten meer risico. Iedereen moet zijn meerprijs vergoed krijgen en hierop een marge hanteren omdat ze meer risico lopen. Indien een leghennenhouder meer risico loopt en alleen de meerkosten vergoed krijgt, is het voor hem niet aantrekkelijk. Er moet een duidelijke marge tegenover staan.”

Vraag neemt toe

„In alle landen waar consumenten en supermarkten de meerprijs bereid zijn te betalen is toepassen van onze geslachtsbepalingstechniek interessant. Wij denken dat de vraag naar onze techniek maar ook andere geslachtsbepalingstechnieken de komende jaren een vlucht neemt. Te beginnen vanuit rijkere landen in West-Europa en ook de Verenigde Staten en Canada.”

Naast In Ovo ontwikkelden ook de bedrijven Seleggt en AAT ieder een machine om geslachtsbepaling in het ei in legbroederijen toe te passen. Lees in vakblad Pluimveeweb van april over de werking van deze technieken, de ervaringen ermee en de kosten van iedere techniek. Het vakblad verschijnt donderdag 22 of vrijdag 23 april. Ontvangt u het vakblad Pluimveeweb nog niet? Vraag dan hier een gratis proefnummer aan. Wilt u een abonnement op vakblad Pluimveeweb? Klik dan hier.

 
 

Inloggen op de ledenportal