Pluimveeweb: 'Nederlandse pluimveehouders zijn alert op vogelgriep'

10-04-2021
Nederland is goed voorbereid op uitbraken met vogelgriep. Besmettingen worden snel opgespoord. In alle gevallen was het besmette bedrijf geruimd en voor de eerste keer ontsmet binnen 48 uur na de bevestiging van de besmetting. Pluimveehouders zijn alert en doen bij geringe verschijnselen direct melding bij de NVWA. Dat blijkt uit een relatief hoog aantal verdenkingen dat gemeld werd en dat uiteindelijk negatief bleek. Dit schijft minister Schouten van LNV aan de Tweede Kamer.

Alle besmettingen van bedrijven in Nederland lijken vanuit de wilde vogelpopulatie gekomen te zijn, schrijft Schouten. Er zijn geen aanwijzingen dat er tussen bedrijven verspreiding heeft plaatsgevonden. Ondanks een strikte bedrijfshygiëne konden niet alle besmettingen voorkomen worden. Een onderzoeksteam van de Universiteit Utrecht heeft op bedrijven onderzoek gedaan naar manieren waarop het virus binnengekomen kan zijn.

In Nederland was de meest recente uitbraak met vogelgriep op een pluimveebedrijf op 20 februari in Sint-Oedenrode. Inmiddels zijn het beschermings- en toezichtsgebied weer ingetrokken. In wilde vogels werd het hoogpathogene vogelgriepvirus de afgelopen 3 weken nog 3 keer gevonden in Nederland.

In andere Europese landen vinden nog besmettingen plaats. In Duitsland zijn de afgelopen drie weken 52 bedrijven besmet geraakt en in Polen 62. Daarnaast was er nog een kleiner aantal besmettingen bij bedrijven in Frankrijk, Denemarken, Zweden, Tsjechië en Estland. Schouten verwacht dat de aanpak van vogelgriep, zoals meer aandacht voor preventieve maatregelen en de mogelijkheden van vaccinatie, in Europees verband besproken zal worden. Zij zal daar in ieder geval op aandringen. Dat schreef het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) afgelopen dinsdag 6 april.

 
 

Inloggen op de ledenportal