Boerderij: Ophokplicht blijft vanwege hoog risico op vogelgriep

14-04-2021

De ophokplicht voor pluimvee blijft voorlopig van kracht. Dat heeft demissionair minister van Landbouw Carola Schouten besloten op basis van advies van de deskundigengroep dierziekten.

De deskundigengroep schatte het risico dat een pluimveebedrijf wordt besmet met hoogpathogene vogelgriep (HPAI) op 24 maart, toen ze overlegden, iets lager in dan in januari 2021, maar het is nog altijd hoog, omdat het virus nog steeds circuleert in wilde vogels in Nederland. Het aantal besmette vogels in Nederland neemt wel af, maar er is wel een kleine kans dat trekvogels vanuit de besmette regio in Frankrijk naar Nederland komen. Bovendien is de watertemperatuur nog laag. Het vogelgriepvrius kan daardoor in water lang overleven, aldus de deskundigen.

Roofvogels en aaseters besmet
In januari en februari bleek 15 tot 18% van de dode vogels die werden ingestuurd naar Wageningen Bioveterinary Research besmet met HPAI. Op dit moment blijkt ongeveer 10% van de ingestuurde vogels positief voor HPAI-virus. Het gaat vooral om roofvogels zoals buizerds en slechtvalken en aaseters zoals meeuwen. Eerder werd het virus vooral aangetroffen bij watervogels. Het type virus dat wordt aangetroffen blijkt te veranderen. Eerder werd hoofdzakelijk het H5N8-virus gevonden, het virustype dat ook bij pluimveebedrijven werd aangetroffen. Inmiddels is bij wilde vogels afgelopen maanden ook H5N3-, H5N1-, en H5N4-virussen gevonden.

Risico niet voldoende afgenomen
Schouten schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het risico dat een pluimveebedrijf besmet raakt met HPAI nog niet voldoende is afgenomen om de ophokplicht in te trekken. Ze vraagt de deskundigen eind april een nieuwe analyse te maken van het risico.

Vanwege het overschrijden van de maximale ophoktermijn van 16 weken voor vrije-uitloopeieren moeten pluimveehouders deze eieren sinds 11 februari afzetten als goedkopere scharreleieren. De minister is positief dat sommige retailbedrijven bereid zijn om deze eieren voor de oorspronkelijke (vrije-uitloop)prijs af te nemen. “Het is belangrijk dat ketenpartners elkaar ondersteunen in dit soort situaties”, vindt Schouten.

Export
Wanneer er geen nieuwe besmettingen meer zijn, kan Nederland op 24 juni 2021 weer een vogelgriepvrije status krijgen volgens de OIE-regels. Dan kan de export naar landen buiten Europa weer op gang komen.

In omringende landen zijn recent veel besmettingen met vogelgriep vastgesteld. In Duitsland zijn afgelopen twee weken 83 bedrijven besmet geraakt, in Polen ging het om 84 bedrijven. Ook werd HPAI vastgesteld bij twee bedrijven in Frankrijk, achttien bedrijven in Tsjechié en één in Estland.

 
 

Inloggen op de ledenportal