Pluimveeweb: Belgiƫ heft ophokplicht 20 april op

14-04-2021
In België vervalt de ophokplicht voor pluimvee op pluimveebedrijven op 20 april, mits de vogelgriepdreiging wegblijft.

De ophokplicht voor hobbypluimvee en hobbyvogels is sinds dinsdag 6 april opgeheven in België. Hiermee zette het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), de Belgische NVWA, een eerste stap in hun gefaseerde stappenplan voor het opheffen van de vogelgriepmaatregelen.

Indien er zich geen significante bedreigingen meer voordoen, zal vanaf 20 april de ophokplicht voor pluimveebedrijven komen te vervallen in België. Ook mogen er vanaf die datum dan weer vleeskuikens worden uitgeladen in België. Daarnaast vervalt dan ook het verbod op bijeekomsten van pluimvee.

Een besmetting bij wilde vogels in België betekent niet direct dat de vervolgstappen worden uitgesteld. Dat is afhankelijk van de specifieke situatie. Het opheffen van het verplicht binnen voeren en drinkwater geven, is de enige maatregeldie langer wordt aangehouden dan 20 april. Dit is namelijk een grote trigger voor wilde vogels.

Ophokplicht Nederland blijft in stand

De ophokplicht voor pluimvee blijft in Nederland voorlopig nog in stand omdat het insleeprisico van vogelgriep op pluimveebedrijven hoog blijft in Nederland. Er circuleert namelijk nog steeds hoogpathogeen vogelgriepvirus in de Nederlandse wilde vogels. Het aantal besmette vogels neemt wel af. Dat blijkt uit een risico-inschatting van de deskundigengroep dierziekten van 24 maart. Minister Carola Schouten van Landbouw besloot deze week de ophokplicht in stand te houden in Nederland op basis van advies van de deskundigengroep dierziekten.

Wanneer er geen nieuwe besmettingen meer zijn, kan België vanaf 29 april weer een vogelgriepvrije status krijgen volgens de regels van de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE). Nederland kan dat pas vanaf 24 juni. Een land krijgt de vogelgriepvrije status drie maanden na de eerste reiniging en ontsmetting van de laatste besmetting op een pluimveebedrijf in dat land. Indien een land een vogelgriepvrije status krijgt, houdt dit niet direct in dat derde landen automatisch hun grenzen weer openen. De regering in het betreffende land beslist hier namelijk over.

In België vervalt de ophokplicht voor pluimvee op pluimveebedrijven op 20 april, mits de vogelgriepdreiging wegblijft.

De ophokplicht voor hobbypluimvee en hobbyvogels is sinds dinsdag 6 april opgeheven in België. Hiermee zette het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), de Belgische NVWA, een eerste stap in hun gefaseerde stappenplan voor het opheffen van de vogelgriepmaatregelen.

Indien er zich geen significante bedreigingen meer voordoen, zal vanaf 20 april de ophokplicht voor pluimveebedrijven komen te vervallen in België. Ook mogen er vanaf die datum dan weer vleeskuikens worden uitgeladen in België. Daarnaast vervalt dan ook het verbod op bijeekomsten van pluimvee.

Een besmetting bij wilde vogels in België betekent niet direct dat de vervolgstappen worden uitgesteld. Dat is afhankelijk van de specifieke situatie. Het opheffen van het verplicht binnen voeren en drinkwater geven, is de enige maatregeldie langer wordt aangehouden dan 20 april. Dit is namelijk een grote trigger voor wilde vogels.

Ophokplicht Nederland blijft in stand

De ophokplicht voor pluimvee blijft in Nederland voorlopig nog in stand omdat het insleeprisico van vogelgriep op pluimveebedrijven hoog blijft in Nederland. Er circuleert namelijk nog steeds hoogpathogeen vogelgriepvirus in de Nederlandse wilde vogels. Het aantal besmette vogels neemt wel af. Dat blijkt uit een risico-inschatting van de deskundigengroep dierziekten van 24 maart. Minister Carola Schouten van Landbouw besloot deze week de ophokplicht in stand te houden in Nederland op basis van advies van de deskundigengroep dierziekten.

Wanneer er geen nieuwe besmettingen meer zijn, kan België vanaf 29 april weer een vogelgriepvrije status krijgen volgens de regels van de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE). Nederland kan dat pas vanaf 24 juni. Een land krijgt de vogelgriepvrije status drie maanden na de eerste reiniging en ontsmetting van de laatste besmetting op een pluimveebedrijf in dat land. Indien een land een vogelgriepvrije status krijgt, houdt dit niet direct in dat derde landen automatisch hun grenzen weer openen. De regering in het betreffende land beslist hier namelijk over.

 
 

Inloggen op de ledenportal