NieuweOogst: Kooisystemen lijken langste tijd te hebben gehad

15-04-2021

In de Europese Unie zijn er voor kippen en varkens voldoende alternatieven voor kooien en individuele huisvesting. Tot die conclusie komen onderzoekers van Universiteit Utrecht. Als de Europese Unie veehouders wil stimuleren de kooien af te schaffen, moeten de meerkosten wel worden betaald.

Op verzoek van het Europees Parlement hebben gedragsbiologen, veterinairen en ethici van de Utrechtse universiteit onder leiding van Bas Rodenburg literatuuronderzoek gedaan naar praktijkvoorbeelden van niet-kooisystemen. Daarbij is vooral gekeken naar pluimvee en varkens, omdat dit in Europa de belangrijkste sectoren zijn met kooien of individuele huisvesting.

Voor andere diersoorten, zoals kalveren en konijnen, hebben de onderzoekers in hun rapport 'End of the cage age - Looking for alternitives' een kort overzicht gegeven van de huidige situatie en de alternatieven. Voor sommige soorten zoals bijvoorbeeld nertsen is geen kooivrij alternatief te bedenken. Een optie voor die groepen dieren is een verbod op de productie en een Europees invoerverbod.

Dierenwelzijn doorbereken naar consument
De onderzoekers adviseren de Europese Unie een overgang naar niet-kooisystemen te stimuleren via Europese subsidies. Ook zou een meerwaarde in dierenwelzijn moeten worden doorberekend aan de consument. Dat bedrag moet dan ten goede komen aan degene die de investering in nieuwe houderijsystemen doet: de veehouder.

Aanleiding voor het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het Europees Parlement, was een burgerinitiatief. In Europa werd een petitie 'End the cage age' over kooien in de veehouderij bijna 1,4 miljoen keer ondertekend. Woensdag 14 april werd dit besproken in de commissies Landbouw van het Europese Parlement.

In de Nederlandse pluimveehouderij zijn nog maar enkele bedrijven met koloniekooien, verrijkte kooien zijn al verboden. Het afschaffen van individuele huisvesting van guste en kraamzeugen is voor de varkenshouderij veel ingrijpender. Toch is de discussie daarover niet nieuw. Vrijloopkraam(opfok)hokken bijvoorbeeld zijn volop in ontwikkeling.

Integraal systeem
Vorig jaar mei lanceerde Dierenbescherming het Deltaplan met daarin de visie op de Nederlandse veehouderij voor 2050. Dierenbescherming spreekt daarin van een integraal duurzaam systeem, waarbij enkele zeugen en hun biggen minimaal 42 dagen met elkaar in een grote groep doorbrengen. In Duitsland mogen guste zeugen per 2028 niet meer in boxen en kraamzeugen per 2035 alleen rond werpen.

 
 

Inloggen op de ledenportal