Pluimveeweb: EU-verbod kooisystemen zoals kraamhokken wellicht al in 2023

16-04-2021
De Europese Commissie overweegt om al in 2023 met nieuwe Europese regels over dierwelzijn en huisvesting te komen. Varkens- en pluimveehouders moeten echter wel financiële steun krijgen om over te schakelen op een kooivrije houderij en ingevoerde producten uit niet-EU-landen ook moeten voldoen aan de dierenwelzijnsnormen van de EU. ook moet er een adequate overgangsperiode komen. Dat zijn enkele suggesties die gisteren werden uitgesproken tijdens het debat in het Europese parlement over een burgerinitiatief om het gebruik van kooien voor landbouwdieren te verbieden.

Het debat werd gevoerd samen met organisatoren van het burgerinitiatief, commissarissen en vertegenwoordigers van andere EU-organen. De openbare hoorzitting werd gezamenlijk georganiseerd door de Commissie landbouw en de Commissie verzoekschriften van het Parlement, over het Europees burgerinitiatief (ECI) ‘End the Cage Age’ (beëindig het kooitijdperk). „Het dierenwelzijn in de EU kan worden verbeterd”, zegt Norbert Lins, voorzitter van de Landbouwcommissie. „Het is echter van het grootste belang dat we, voordat we een radicale verschuiving naar volledig kooivrije huisvesting plannen, de kosten van een dergelijke verandering analyseren en nadenken over het verstrekken van voldoende financiële steun, compensatie of andere stimulansen aan de boeren.”

Hoog aantal handtekeningen

Het Europees burgerinitiatief ‘End the Cage Age’ is het zesde ECI dat slaagt van de 76 geregistreerde initiatieven in de afgelopen acht jaar. Het vertegenwoordigt het op twee na hoogste aantal handtekeningen dat ooit is verzameld en het eerste geldige ECI voor het welzijn van landbouwhuisdieren. Dolors Montserrat, voorzitter van de Commissie Verzoekschriften: „Het is ingediend in een tijd waarin de intensieve veehouderij meer publieke aandacht krijgt en het vraagt om meer beleidsveranderingen van de EU.”

Beëindiging kooisystemen

Na de inleidende verklaringen presenteerden Olga Kikou en Leopoldine Charbonneaux, de organisatoren van ECI, de doelstellingen van het initiatief, met name het beëindigen van het gebruik van kooien voor een aantal diersoorten, waaronder legkippen, zeugen in zeugenstallen en kraamkooien. Zij riepen de EU op om over te stappen op alternatieve systemen, die reeds bestaan, zoals biologische systemen, vrije uitloop of vrijloopkraamhokken. Wel werd benadrukt dat veehouders financiële steun moeten krijgen om over te schakelen op een kooivrije houderij en dat ingevoerde producten uit niet-EU-landen ook moeten voldoen aan de dierenwelzijnsnormen van de EU.

Steun van Wojciechowski

De commissarissen van het parlement waren ontvankelijk voor het pleidooi. „De zorg voor dierenwelzijn staat centraal in de Green Deal en de Farm to Fork-strategie van de EU", sprak commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Stella Kyriakides. „We zijn ons er terdege van bewust dat we meer moeten doen omtrent de bestaande EU-wetgeving inzake dierenwelzijn. We zullen de resultaten van het rapport gebruiken om tegen 2023 nieuwe wetgeving voor te stellen."

„De Europese Commissie wil echt het dierenwelzijn verbeteren”, zei landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski en hij benadrukte dat het initiatief zijn ‘volledige steun’ heeft. Hij riep op meer EU-landbouwbeleidsgeld te gebruiken om het dierenwelzijn te verbeteren en drong erop aan dat handelspartners dezelfde of gelijkwaardige normen aanvaarden.

Adequate overgangsperiode

De leden van het Europees Parlement benadrukten dat het belangrijk is te luisteren naar de zorgen van de burgers over dierenwelzijn en daarnaar te handelen. Velen onderstreepten echter dat voor een eventuele geleidelijke afschaffing van de ‘kooiveehouderij’ passende financiële steun, stimulansen en een adequate overgangsperiode nodig zijn. Zij riepen op tot strenge en efficiënte maatregelen om de invoer van goedkopere producten met lagere dierenwelzijnsnormen uit niet-EU-landen te voorkomen. Sommigen vroegen ook om een degelijke effectbeoordeling en drongen aan op wetgevende maatregelen van de EU.

De video-opname van het debat is hier beschikbaar

Lees het artikel van faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht

Download hier het adviesrapport

 
 

Inloggen op de ledenportal