Pluimveeweb: Vlaamse pluimveehouders moeten tegen 2024 minder antibiotica gebruiken

15-04-2021
Er komt een bedrijfsactieplan voor Vlaamse pluimveebedrijven die langdurig te veel antibiotica gebruiken. De ‘zogenaamde alarmgebruikers’ krijgen een coach om hun antibioticumgebruik tegen 2024 te verminderen. Dat zijn enkele opvallende conclusies van het Belgische webinar over het verlagen van het antibioticagebruik bij pluimvee. Het webinar werd georganiseerd door AMCRA, FAVV, FAGG, Dep. L&V, Degudap, VEPEK, Nutrition Sciences en DISARM.

De Belgische vleeskuikensector is een grootverbruiker als het om antibiotica gaat. Bénédicte Callens van AMCRA, het kenniscentrum inzake antibioticumgebruik en -resistentie bij dieren, ziet wel een positieve tendens. „Het antibioticumgebruik bij alle dieren is de laatste acht jaar al wel gedaald, en dat al voor 40 procent, maar dat is nog niet voldoende. We willen tegen eind 2024 maximum 1 procent van de vleeskuikenhouders als alarmgebruikers. Deze alarmgebruikers kunnen gezien worden als langdurig grootgebruikers.”

VEPEK, het Verbond voor Pluimvee, Eieren en Konijnen, heeft een 10-puntenplan klaar om het antibioticagebruik verder te laten dalen. „Het is een sterk plan waar de hele Belgische pluimveesector zich voor inzet”, zegt Wouter Wytynck, adviseur dierlijke productie bij de Vlaamse belangenbehartiger Boerenbond. „De rode bedrijven, die de doelstellingen niet halen, zullen we intensief begeleiden met coaches. Zo kunnen we ervaringen en tips delen."

Succesvolle opstart

Verder moet er volgens VEPEK een betere informatiedoorstroming komen. „We zullen betere afspraken maken met bedrijfsdierenartsen over het voorschrijven van antibiotica,” zegt Wytynck. „Er moet meer aandacht komen voor de waterkwaliteit. De leidingen moeten meer gespoeld worden."

„Ook de vloertemperatuur speelt een rol. Fouten in het groeiproces moeten voorkomen worden. Verder moet er ingezet worden op een succesvolle opstart en een goede darmflora. Er komt een protocol met meetbare scores. Er komen ook uniforme slachtrapporten, alsook een kuikenpaspoort. We zullen ook een bedrijfsactieplan opstellen voor probleemgebruikers.”

Kennisuitwisseling over de landgrenzen heen

Ook op Europees vlak bestaat er al twee jaar een project waar onder meer pluimveehouders en Europese onderzoeksinstellingen kennis met elkaar kunnen uitwisselen. DISARM is een Europees netwerk dat kennis en innovatie rond antibioticareductie bij brengt. „Samenwerken en kennis uitwisselen tussen pluimveehouders uit andere landen wordt cruciaal om antibiotica te verminderen”, zegt Helena Ferreira van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO).

„We hebben veel belangrijke partners in het project. In Nederland heeft men bijvoorbeeld al heel wat strategieën ontwikkeld om hun antibioticagebruik te verminderen. Er zijn 30 bedrijfsgezondheidsteams die onder meer vijf bedrijven in Belgie en vijf in Nederland intensief volgen. Ze volgen onder meer het antibioticagebruik. Via een interface op de website worden de rapporten bijgehouden.” DISARM is ontstaan in 2019 en zal door de coronacrisis verlengd worden tot juni 2022.

Tekst: 

 
 

Inloggen op de ledenportal