Boerderij: Schouten wil af van verplicht ruimen bij LPAI

22-04-2021

Redactie

Mariska Vermaas

parlementair verslaggever

Demissionair minister Carola Schouten van landbouw wil af van het verplicht ruimen van pluimveebedrijven als er een besmetting is met laagpathogene vogelgriep (LPAI).

De nieuwe Europese diergezondheidsverordening biedt de mogelijkheid om deze koppels pluimvee onder voorwaarden uit te laten zieken. Die mogelijkheid wil Schouten benutten. “Daarbij zal ik onderscheid gaan maken tussen besmettingen in gebieden met veel en met weinig pluimveehouderijen”, zegt Schouten tijdens een debat in de Tweede Kamer over diergezondheid. Of het daadwerkelijk mogelijk wordt om dieren niet te ruimen, hangt ook nog af van de lopende herziening van de internationale code van werelddiergezondheidsorganisatie OIE voor vogelgriep. Deze wordt in mei verwacht.

Hobbyhouders

De nieuwe Europese verordening regelt ook dat bij een besmetting met hoogpathogene vogelgriep bij een hobbyhouder een beperkingsgebied ingesteld moet worden. Schouten zou hier liever – net als nu – meer flexibiliteit in zien, zodat lidstaten per geval kunnen afwegen of het instellen van een beperkingsgebied met maatregelen nodig is. Volgens Schouten vormen de hobbyhouders geen risico op verspreiding. Ze gaat met de Europese Commissie in overleg om te kijken of aanpassing mogelijk is.

Er zijn nog wel vragen over de afzet van de producten van een koppel dat ‘uitziekt’

LTO staat positief tegenover het voorstel mits de afweging om al dan niet te ruimen zorgvuldig wordt genomen en met heldere criteria. “Zo moet in de afweging worden meegenomen of de besmetting heeft plaatsgevonden in een gebied met veel of weinig pluimveehouderijen. Er zijn nog wel vragen over de afzet van de producten van een koppel dat ‘uitziekt‘”, aldus LTO.

NVP is positief, maar blijft bezorgd

Vooorzitter Hennie de Haan van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders NVP is positief dat er een einde komt aan het stelselmatig ruimen van dieren bij een niet-gevaarlijke variant, maar blijft bezorgd. “De regeling moet niet de mogelijkheid ontnemen om in te grijpen als dat wel nodig is, bijvoorbeeld in pluimveedichte gebieden. Daarvoor zal goed in dialoog met de overheid gehandeld moeten worden”, aldus De Haan. “We moeten met elkaar wel waakzaam zijn dat de verruiming geen verslechtering wordt van beheersing van virussen.”

Geen keuzepakket

De Haan wijst erop dat enkele jaren geleden een laagpathogene variant van het virus rond ging in België die niet bestrijdingsplichtig was, maar zich wel gedroeg als een hoogpathogeen virus. “Dat maakt het moeilijk om beleid te maken”, zegt De Haan. Ze gaat er vanuit dat het beleid straks geen keuzepakket zal worden, waarbij een pluimveehouder zelf kan aangeven of hij wil ruimen of niet. Die afweging zullen deskundigen van het ministerie moeten maken.

 
 

Inloggen op de ledenportal