NieuweOogst: Herkomst verwerkt ei komt mogelijk verplicht op verpakking

26-04-2021

Duitsland heeft maandag een voorstel ingediend in de Europese landbouwraad, de vergadering van Europese landbouwministers, om de informatie over houderijsystemen van leghennen niet alleen op tafeleieren te zetten, maar voortaan ook verplicht op producten waarin eieren zijn verwerkt.

Op tafeleieren worden in de Europese Unie al jarenlang codes geplaatst, waarmee consumenten kunnen achterhalen in wat voor houderijsysteem de leghennen worden gehouden. Het cijfer 0 staat voor biologisch geproduceerde eieren, 1 voor vrije uitloop, 2 voor scharrel en 3 voor koloniehuisvesting.

Volgens Duitsland willen veel consumenten deze informatie ook graag terugzien op producten waarin eieren zijn verwerkt, zoals koekjes. Bovendien kan het dierenwelzijn volgens de Duitse landbouwminister Julia Klöckner verder worden verbeterd door dergelijke informatie ook over industrie-eieren bekend te maken.

Kritische geluiden
De Duitse minister kreeg tijdens de landbouwraad steun van veel landen, maar er waren ook kritische geluiden te horen. Hongarije steunt het voorstel niet en ook Polen, Bulgarije en Ierland uitten hun bedenkingen. Zij vinden dat het op basis van vrijwilligheid moet gebeuren. De Slowaakse landbouwminister gaf aan deze vraag vanuit de consument in zijn land niet te herkennen, maar vindt wel dat het beleid in Europa hierover hetzelfde moet zijn.

Nederland heeft bijna geen bedrijven meer met kooisystemen. Er zijn alleen nog enkele bedrijven met koloniekooien. De verrijkte kooi is in Nederland sinds dit jaar verboden. Nederland bracht in dat moet worden gekeken naar wat dit voorstel betekent voor de kosten voor de hele eierketen. In de hele Europese Unie wordt ongeveer de helft van de leghennen in kooisystemen gehouden, gaf de Europese commissaris Stella Kyriakides van Volksgezondheid aan.

Marketingkans
Duitsland ziet niet alleen voordelen voor de consument, maar ook voor de producenten van producten waarin eieren zitten. 'Het geeft de consument meer vertrouwen in het product en producenten kunnen dit zien als marketingkans richting de consument', stelt Klöckner. 'Het geeft bovendien een impuls aan het diervriendelijk houden van leghennen. Vanwege de concurrentiegevoeligheid vinden wij wel dat dit in Europa eenduidig moet zijn geregeld.'

De Europese Commissie gaat aan de slag met het Duitse voorstel. De commissie is bezig met nieuwe wetgeving op het gebied van dierenwelzijn. Dit voorstel kan daar mogelijk in worden meegenomen.

 
 

Inloggen op de ledenportal