Pluimveeweb: Aandachtspunten KAT

01-05-2021
ABZ Diervoeding heeft een aantal aandachtspunten voor de KAT controle op een rijtje gezet voor legpluimvehouders. Dit heeft het legpluimveeteam van de voerfabrikant gedaan nadat ze zijn bijgepraat door Martin Elders van KIWA over de regelgeving van de verschillende kwaliteitssystemen en keurmerken in de legsector.
  • De opslag van eieren dient gescheiden te zijn van de dierverblijven. Daarbij mogen er in de eieropslag enkel eieren en verpakkingsmateriaal worden opgeslagen. De eieren dienen minimaal één keer per week te worden afgehaald.
  • De stalinrichting dient in een goede bouwkundige en functionerende toestand te zijn. Ook moet het verwondingsgevaar voor de dieren zo min mogelijk zijn. Let erop dat bijvoorbeeld eierbeschermplaten en zitstokken in tact zijn en door slijtage geen verwondingsgevaar vormen.
  • De duisterperiode moet minimaal 8 uur aaneengesloten zijn. De lichtperiode mag dus maximaal 16 uur bedragen. Deze 16 uur lichtperiode is inclusief op en af dimmen.
  • Bij het uitvallen van de printer dient dit gemeld te worden bij KAT, IKB en de controlerende instantie.
  • 3 weken na opzet moeten vrije uitloop hennen beschikking hebben over de overdekte uitloop. De uitloop hoeft pas op dag 1 van de 24e week beschikbaar te zijn.
  • Stalnummers mogen enkel cijfers bevatten. Het is dus niet toegestaan om stallen te nummeren met de toevoeging van een letter.
  • Alle middelen die gebruikt worden moeten geregistreerd worden, dus ook bijvoorbeeld chloor of zuur.
  • Aanvullen van het aantal hennen bij ruien tot 100% mag, maar dan wel aan het eind van de ruiperiode.
  • Silo’s moeten elke ronde gereinigd worden, alleen ontsmetten is niet genoeg.

De voerfabrikant hoopt dat de aandachtspunten legpluimveehouders helpen bij een goede voorbereiding op een KAT-controle.

 
 

Inloggen op de ledenportal