Pluimveeweb: Onder kostprijs na afwaardering vrije-uitloopeieren

03-05-2021

Redactie

Bouke Poelsma

freelance redacteur

Legpluimveehouder Jan Zwaneveld (43) beurt momenteel een scharreleiprijs voor zijn vrije-uitloopeieren. Hij schiet daar financieel bij in. “Waarom kunnen onze eieren hun status niet behouden, net zoals dat bij biologische eieren het geval is?”

 

Vanwege een verhoogd risico op vogelgriep geldt er sinds 23 oktober een hophokplicht in ons land. Pluimveehouder Jan Zwaneveld in het Overijsselse Sint Jansklooster vreest dat zijn 22.500 vrije-uitloopkippen ook de komende weken binnen moeten blijven. Intussen beurt hij al weken een lagere prijs voor zijn eieren. Na het verstrijken van de 16 weken termijn op 11 februari zijn vrije-uitloopeieren afgewaardeerd tot scharrelei. Zwaneveld kan daar geen begrip voor opbrengen. “Waarom kunnen onze eieren hun status niet behouden, net zoals dat bij biologische eieren het geval is?”

Reguliere NOP-prijs

Zwaneveld beurt sinds een paar weken de reguliere NOP-prijs voor scharreleieren. Daar kan hij niet mee uit de voeten. “Met 6,5 cent voor een ei werk ik onder de kostprijs, zeker met de huidige voerprijzen. Er is een significant hogere prijs nodig”, zo zegt de pluimveehouder, die zijn kostprijs niet wil vermelden. Na het verstrijken van de 16 weken termijn toonde zijn eierhandelaar nog tijdelijk coulance door een toeslag te betalen. “Maar ook die toeslag is er sinds een paar weken af”, zegt Zwaneveld, die de ophokplicht nu al bijna 28 weken ziet duren. “Ik zie er nog zo 4/5 weken bij komen, al is dat koffiedik kijken.”

Beklag over gedaan

De pluimveehouder roept belangenbehartigers LTO/NOP en NVP nogmaals op om actie te ondernemen tegen het afwaarderen van vrije-uitloopeieren. Zwaneveld: “De bio-sector heeft ook voor elkaar gekregen dat eieren niet worden afgewaardeerd.” Mocht een vergelijkbaar scenario niet haalbaar zijn dan zou de ondernemer als alternatief graag zien dat voor vrije-uitloopeieren een minimum aantal ‘uitloopdagen’ wordt vastgesteld, net zoals dat bij bijvoorbeeld weidemelk het geval is. Zwaneveld deed onlangs op internet al eens zijn beklag over de situatie. “Ik verbaas me over het feit dat daar niet op werd gereageerd, ook niet door collega-pluimveehouders met vrije-uitloopkippen.”

Ik heb geen zin om als een marionet te fungeren

Zwaneveld maakt zich zorgen over het ondernemersklimaat in de pluimveehouderij. Hij vreest dat legpluimveehouders opdraaien voor de meerkosten van OKT (Ohne Kükentöten). Hij overweegt zijn KAT-certificering – om eieren in Duitsland te mogen leveren – op te zeggen. “OKT werkt kostenverhogend. Dat moet gecompenseerd. Ik heb geen zin om als een marionet te fungeren.”

Toekomst onzeker

Zwaneveld weet niet hoe de toekomst van zijn bedrijf eruit ziet. Vanwege gezondheidsklachten staat zijn stal met 40.000 scharrelhennen al bijna twee jaar leeg. Zwaneveld – die boert nabij natuurgebied De Weerribben – verleast de pluimveerechten. De vrije-uitloopkippen worden verzorgd door een medewerker. “We draaien technisch goed en de uitval is laag. In een normale situatie beur je dan een mooie plus op de kostprijs. Nu doen we het voor niks. Ik vraag me af of we onze dieren van 67 weken leeftijd nog langer moeten aanhouden of beter vervroegd weg kunnen doen.”

 
 

Inloggen op de ledenportal