Boerderij: Tweedeling op de eiermarkt

07-05-2021

Handelaren spreken van een tweedeling in de eiermarkt; de bestellingen beginnen steeds beter te lopen.

Via de vaste afzetlijnen gaat makkelijker en vaker een partijtje extra weg. De spotmarkt loopt echter nog stroef: voor eieren die over zijn en voor incourantere soorten is het nog altijd lastig kopers te vinden.

Bij pakstations is ook een tweedeling in stemming te horen. Ook daar wordt over een licht betere stemming aan de afzetkant gesproken. De bestellingen voor volgende week zijn ‘in orde’. Daaruit spreekt nog geen jubelstemming, maar met wel vooruitgang.

Stijgende voerkosten
Aan de andere kant laten de eierprijzen ook deze week een daling zien. Barneveld blijft nagenoeg gelijk. Alleen de zwaardere bruine eieren leveren een stuiver per 100 in, andere soorten muteren prijshoudend. De NOP-richtprijs daalt wel weer een aantal centen. Bruine scharreleieren van 62-63 gram brengen € 6,70 op. Dat is een daling van € 0,10 per 100. 100 witte eieren van dat gewicht verliezen € 0,09 en komen daarmee op € 6,10.

En pluimveehouders zwoegen met de prijsdruk die haaks staat op de almaar stijgende voerkosten. De pijn lijkt ook niet direct geleden. Positief is wel dat de kooi-eiernoteringen nu niet verder wegzakken. Met een stijging van 0,2 cent en een daling van 0,3 cent maken zowel de kooi-eiernotering als de prijs voor scharreleieren voor de industrie een pas op de plaats. Maar de afstand tussen de prijs van industrie- en tafeleieren is nog groot. En als de prijs van industrie-eieren niet stijgt, dan betekent dat prijsdruk aan de kant van de tafeleieren.

Weinig ondersteuning aan prijs
Volgende week verwachten insiders de eerste drie dagen van de week redelijke vraag, maar vrijdag na Hemelvaartsdag zal er nauwelijks handel zijn. De eierhandel moet dus in drie dagen gebeuren. Ook dat geeft weinig ondersteuning aan de prijs. Hoewel pakstations ook niet ontevreden zijn over het aantal bestellingen zal er ook veel niet meer weglopen dan de vaste bestellingen.

Daarna begint de aanloop naar Pinksteren. Een periode waarin doorgaans veel eieren nodig zijn. Zakken zou niet meer nodig moeten zijn, maar een prijsstijging lijkt ook niet direct binnen handbereik.

Prognose: prijsdruk.

 
 

Inloggen op de ledenportal