Pluimveeweb: Vertrouwen onder pluimveehouders verder toegenomen

19-05-2021
Het vertrouwen dat pluimveehouders in hun bedrijf hebben, is in het eerste kwartaal van 2021 verder toegenomen. De stijging van de Agro Vertrouwensindex bij de pluimveehouders bedroeg ruim 5 punten en komt op bijna 19 punten. De huidige situatie op het bedrijf, uitgedrukt in de stemmingsindex steeg met bijna 5 punten. Ook het vertrouwen in het bedrijf op de middellange termijn van 2 à 3 jaar nam met 6 punten toe. Deze index verdubbelde hiermee in het eerste kwartaal van 2021. Beide indexen vormen samen de Agro Vertrouwensindex pluimveehouderij.

Dit blijkt uit de Agro Vertrouwensindex van LTO Nederland, Flynth adviseurs en accountants, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Wageningen Economic Research die Wageningen Economic Research elk kwartaal presenteert.

Door de stijging van de Agro Vertrouwensindex met ruim 5 punten is de index op ruim 18 punten uitgekomen. Hierdoor ligt de index boven de index van de totale land- en tuinbouw en overstijgt het vertrouwen in het bedrijf in het eerste kwartaal van 2021 het langlopende gemiddelde van 16 punten. Dit is voor het eerst sinds het tweede kwartaal van 2018 dat dit weer gebeurt.

Huidige stemming

De stemmingsindex van pluimveebedrijven is in het eerste kwartaal van 2021 met bijna 5 punt gestegen tot ruim 27 punten. Deze index, die de huidige stemming op het bedrijf weergeeft, lijkt de in het vorige kwartaal ingezette stijging voort te zetten en komt nu ook net boven het langlopende gemiddelde uit van 24 punten.

Terugkijkend op de afgelopen 12 maanden zijn pluimveehouders nog niet sterk van mening veranderd. De index steeg weliswaar 3 punten maar bij de vorige meting daalde de index nog 2 punten. Ook nu blijft deze index dus negatief. Maar de stijging werd wel breed gedragen. Alle achterliggende indexen zoals opbrengstprijs, productie, omzet en winst stegen, de kosten waren hierop een uitzondering.

Positiever over situatie op middellange termijn

Pluimveehouders zijn ook weer wat positiever geworden over de economische situatie op het bedrijf voor de middellange termijn. De index steeg opnieuw (met 6 punten) tot ruim 10 punten. Hiermee komt de index ook weer voorzichtig boven het langjarige gemiddelde van 8 punten uit.

Ook voor de verwachtingen op korte termijn (conjunctuur vooruitkijkend) is de sector positiever geworden. De index steeg met ruim 9 punten tot een index van 5 punten. Hiermee zijn er weer net iets meer ondernemers positief dan negatief voor de komende 12 maanden. Pluimveehouders zijn over het algemeen verdeeld over de korte termijn gezien dat deze index eigenlijk altijd rondom het nulpunt blijft. Ten opzichte van het vorige kwartaal waren voor bijna alle achterliggende indicatoren de indexen hoger. Alleen de mutatie voor wat betreft de kosten was beperkt negatiever dan een kwartaal eerder. Terwijl er vooral hoge verwachtingen leven over hogere gemiddelde prijzen.

Voor actuele ontwikkelingen in de pluimveehouderij is ook de barometer agrarische sectoren leghennenhouderij en vleeskuikenshouderij te raadplegen.

 
 

Inloggen op de ledenportal