Pluimveeweb: Ophokplicht blijft voorlopig nog in stand

29-05-2021
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft na advies van de deskundigengroep dierziekten besloten dat er (nog) geen intrekking komt van de landelijke ophokplicht. Het ministerie heeft de deskundigengroep dierziekten gevraagd om wekelijks het risico op introductie van vogelgriep te evalueren. Zo kan wekelijks beoordeeld worden of aanpassingen mogelijk zijn.

Ook is er nog deze week overleg met betrokken belanghebbenden waaronder sectororganisaties, De Dierenbescherming en retail om de situatie te bespreken en mogelijkheden te verkennen om uit deze situatie te komen. Dit schrijft het ministerie van LNV vrijdag 28 mei in een brief aan de Tweede Kamer, meldt Avined.

Ophokplicht

De deskundigengroep maakte op 21 mei een beoordeling van het risico op besmetting van pluimveebedrijven met vogelgriep. De recente besmetting in Weert was toen nog niet bekend. De deskundigen schatten het risico dat een Nederlands pluimveebedrijf besmet raakt met HPAI toen in als matig tot hoog.

Het risico in Noord-Nederland schatte zij hoger (hoog) in dan in de rest van Nederland (matig tot hoog). Met de recente besmetting in Weert in ogenschouw genomen, concludeert de minister dat het risico dat een Nederlands pluimveebedrijf besmet raakt met HPAI, nog niet voldoende afgenomen is om de ophokplicht nu in te trekken. Ook de voortdurende vondsten van besmette wilde vogels in Noord Nederland maken het onzeker hoe lang de ophokplicht nog in stand moet blijven.

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) bepaalde ook de genetische code van het virus in Weert. Daaruit kon niet worden afgeleid wat de meest waarschijnlijke route voor introductie was. Het virus had verwantschap met de H5N8 virussen, die eerder in Nederland en in het Oost-Europa bij wilde vogels gevonden zijn.

Dode brandganzen en roofvogels

De deskundigen melden dat de meeste trekvogels inmiddels uit Nederland zijn vertrokken. Daartegenover staat dat er de komende tijd aanwas van jonge vogels is. Deze jonge vogels zijn niet eerder met vogelgriepvirussen in aanraking gekomen en daardoor gevoelig voor besmettingen. Het is onduidelijke welke invloed dit de komende tijd heeft op de mate waarop het virus in wilde vogels blijft circuleren.

Verder worden in de provincies Friesland en Groningen nog steeds dode brandganzen en roofvogels gevonden. Hier wordt het vogelgriepvirus H5N1 in gevonden. Deze H5N1 variant is verwant aan het H5N8 virus dat eerder ook in Nederland is gevonden. Het betreft dus geen zoönotische variant van H5N1. Er zijn recent in Nederland geen wilde vogels meer gevonden die besmet waren met HPAI H5N8.

Situatie in Polen zorgelijk

In sommige Europese landen vonden de afgelopen twee weken nog enkele besmettingen op pluimveebedrijven plaats: Duitsland (1), Roemenië (5) en Polen (19). In Polen is de situatie nog steeds zorgelijk. De besmettingen lopen op en er lijkt sprake van besmetting tussen bedrijven. Sinds de eerste uitbraak in Polen geldt in Nederland een extra reiniging en ontsmetting voor lege pluimveewagens die uit landen komen met HPAI-besmettingen in commercieel pluimvee.

Alert

De pluimveesector wordt opgeroepen om extra waakzaam te blijven voor indirecte versleping van virus vanuit gebieden met HPAI-besmettingen naar Nederland en alle bioveiligheidsmaatregelen in acht te nemen.

10 km-gebied Weert

Wulro BV, in Weert is toegevoegd aan de aangewezen ei-verwerkende bedrijven voor het 10 kilometergebied Weert.

De afvoer van opfokhennen (naar vermeerderings- of leghenbedrijf) en de afvoer van broedeieren naar een broederij is mogelijk onder voorwaarde van een ontheffing van de NVWA en vanaf veertien dagen na eerste R&O van het besmette bedrijf. Eerder was gemeld veertien dagen na de uitbraak.

 
 

Inloggen op de ledenportal