Pluimveeweb: Pluimveesector gaat niet in cassatie tegen uitspraak fipronil

26-05-2021
LTO/NOP, NVP en ruim 100 gedupeerde pluimveehouders gaan niet in cassatie tegen de rechterlijk uitspraak van het Hof van 2 maart inzake de fipronilcrisis. Dat besluit is genomen nadat bij de 111 pluimveehouders die het hoger beroep samen met LTO/NOP en de NVP hadden aangespannen, de bereidheid tot deelname aan de cassatieprocedure is gepeild.

„Hoewel we nog steeds met grote teleurstelling terugkijken op de uitspraak in hoger beroep, wordt het boek wat ons betreft nu gesloten”, stelt Kees de Jong, voorzitter van de vakgroep Pluimveehouderij van LTO/NOP. „Veel pluimveehouders zagen geen heil meer in verder procederen. Dat valt te begrijpen. De crisis ligt inmiddels ver achter ons en pluimveehouders willen zich liever richten op de toekomst.”

LTO/NOP was bereid om in cassatie te gaan, mits voldoende pluimveehouders zich daarachter zouden scharen en de kosten daarvan grotendeel zouden dragen. Dat bleek niet het geval en daarmee eindigt de juridische procedure.

Onrechtmatig handelen

De rechtszaak draaide om de vraag of de toezichthouder NVWA rechtmatig handelde door niet in actie te komen terwijl deze al in november 2016 wist van het illegale gebruik van fipronil door Chickfriend. Chickfriend fraudeerde zonder dat de getroffen pluimveehouders daarvan op de hoogte waren. De onafhankelijke Commissie Sorgdrager, die onderzoek deed naar de crisis en de borging van voedselveiligheid, constateerde eerder al dat de NVWA niet adequaat gereageerd had op de signalen over het gebruik van fipronil.

De Staat werd in december 2017 gedagvaard. In juli 2019 oordeelde de rechtbank dat de NVWA geen waarschuwingsplicht had, en dat de NVWA niet onrechtmatig had gehandeld door Chickfriend, zonder de sector te waarschuwen, hun gang te laten gaan. LTO Nederland/NOP is tegen dat oordeel in hoger beroep gegaan, in samenwerking met de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en 111 pluimveehouders. In maart 2021 oordeelde het Hof in hoger beroep dat de Staat niet onrechtmatig heeft gehandeld.

 
 

Inloggen op de ledenportal