Pluimveeweb: Geen vogelgriep op pluimveebedrijven in 3 kilometerzone Weert

25-05-2021
Er is geen vogelgriep vastgesteld op pluimveebedrijven in het 3 kilometergebied rondom het besmette kalkoenenbedrijf in Weert (LB).

Op het kalkoenenbedrijf in Weert werd afgelopen vrijdag 21 mei hoog pathogene H5N8 vogelgriep vastgesteld. Het ministerie van LNV stelde vrijdag de gebruikelijke 3 en 10 kilometerzone rondom het besmette bedrijf in. In dit gebied gelden beperkende maatregelen waaronder vervoersverboden voor pluimvee. Voor bepaald vervoer van pluimvee en eieren vanaf bedrijven in of naar het gebied zijn versoepelingen op dit verbod mogelijk.

Corridors

Het ministerie heeft een corridor ingesteld naar slachterij Mieki in Hunsel (LB) die in het 10 kilometergebied ligt. Dit betekent dat vleeskuikens van buiten het 10 kilometergebied in deze slachterij kunnen worden geslacht. Het ministerie bekijkt op dit moment de mogelijkheden voor corridors voor enkele eierverwerkende bedrijven in het 10 kilometergebied, zodat eieren van buiten het 10 kilometergebied verwerkt kunnen blijven worden.

Aanwijzing slachterijen

Er liggen veel vleeskuikenbedrijven en een enkel eendenbedrijf in het gebied. De NVWA heeft slachterijen aangewezen voor het slachten van vleeskuikens en eenden vanuit het 10 kilometergebied. Voor het vervoer en het slachten van de dieren wordt gewerkt met ontheffingen. De procedure voor het verkrijgen van een ontheffing is hier te vinden.

Vervoer van eieren naar buiten het 10 kilometergebied

Eieren mogen alleen vanuit het 10 kilometergebied worden vervoerd naar een aangewezen pakstation of aangewezen eierverwerker en via een aangewezen overslaglocatie. Deze overslaglocatie moet eerst worden goedgekeurd. Daar wordt hard aan gewerkt. Verwacht wordt dat de aangewezen locatie, pakstations en eierverwerkers vandaag bekend worden, meldt Avined dinsdag 25 mei.

 
 

Inloggen op de ledenportal