Boerderij: ‘Veranderende vogelgriep vraagt nieuw beleid’

01-06-2021

Redactie

Johan Oppewal

chef redactie ondernemen

Regionale ophokplicht en vaccinatie verdienen serieuze aandacht.

 

De vogelgriep is en blijft een ongrijpbaar gevaar. Niet alleen zijn er steeds nieuwe mutanten, ook de verspreiding is aan verandering onderhevig. En daarmee de risico‘s.

Nu is er al maanden een ophokplicht. Een groot probleem voor producenten van vrije-uitloopeieren. Op de lange duur is dit niet vol te houden. De roep om opheffing van die ophokplicht neemt dan ook sterk toe. Maar ja, de besmettingsrisico’s zijn nog steeds groot.

Insleep vogelgriep door menselijk handelen

Eén risicofactor is er onverminderd: de mens. Insleep in bedrijven door menselijk handelen blijft een sluimerend gevaar. Maar in de natuur zijn de risico’s veranderd. Belangrijk nieuw gegeven is de besmetting onder de brandganzen, een trekvogel die pas heel laat in het voorjaar vertrekt. De overwinteringsperiode van de brandgans overlapt met het broedseizoen van andere soorten ganzen. En dus is er kans op besmetting van de nieuwe generatie ganzen die als standvogels hier blijven. Kort gezegd: grote kans dat het virus hier blijft. Dat het in een groot scala aan inheemse dieren gevonden wordt, tot en met vossen en meeuwen, onderstreept dat.

Vaccinatie pluimvee

Dit geeft een nieuwe situatie die om nieuwe afwegingen en oplossingen vraagt. Waarschuwing: een makkelijke oplossing is er niet. Eerste mogelijkheid: regionalisering. Nederland is één land maar de risico’s zijn niet overal gelijk. De overwinterende brandganzen zitten in het Noorden. Een ophokplicht alleen voor die regio valt daarom te overwegen. Wel zijn er mitsen en maren, zo is goede borging nodig. Complicerende factor is ook dat de plotselinge besmetting van kalkoenen in Weert.

Tweede oplossingsrichting: vaccinatie van pluimvee. Dit heeft heel veel haken en ogen; wetenschappelijke, technische en zelfs politieke. Maar in een omgeving met permanente dreiging van besmetting verdient het op zijn minst een nieuwe, serieuze beoordeling.

Lees alles over vogelgriep

 
 

Inloggen op de ledenportal