NieuweOogst: VVD trapt op rem Wet dieren

10-06-2021

Tweede Kamerlid Thom van Campen van de VVD komt met een motie om meer duidelijkheid te geven over de vorige maand aangenomen Wet dieren.

Hij wil dat landbouwminister Carola Schouten bij invulling van een amendement van de Partij voor de Dieren bestaande wetgeving als uitgangspunt neemt. Van Campen wil daarmee onuitvoerbaarheid voor boeren voorkomen.

Volgens Van Campen is de manier van het houden van dieren al goed geregeld in bestaande wetgeving, het Besluit houders van dieren. Daarin staan ook maatregelen en sancties opgenomen. Het Besluit Dieren moet volgens de motie van Van Campen als grondslag en kader dienen bij de uitwerking van het eerder aangenomen amendement van de Partij voor de Dieren.

Het voorstel van de VVD wordt al gesteund door CDA, SGP, ChristenUnie, Forum voor Democratie, Groep Van Haga en BBB. Voor een meerderheid moet in ieder geval ook de PVV de motie nog steunen waarover volgende week gestemd gaat worden.
Van Campen: 'Wij hopen natuurlijk op brede steun van heel veel partijen. Van de PVV weten we dat voor Dion Graus dierenwelzijn heel belangrijk weegt. Tegelijkertijd is de PVV ook een partij die boeren een warm hart toedraagt en hun steunt.'

Onduidelijkheid
Er is veel onduidelijkheid ontstaan over wat het aangenomen amendement van de Partij voor de Dieren nu betekent. Bovendien zouden nieuwe regels al moeten ingaan per 2023. Volgens de Partij voor de Dieren gaat het er vooral om dat dieren niet worden aangepast aan veehouderijsystemen. Huisvesting moest juist worden aangepast aan de dieren en hun natuurlijke gedrag. Couperen van biggenstaarten en het onthoornen van kalveren willen ze tegengaan. Eenden moeten kunnen zwemmen, varkens moeten kunnen wroeten en koeien kunnen grazen.

Van Campen: 'Ik heb verschillende woordvoerders van de Partij voor de Dieren hier al verschillende dingen over horen zeggen. Blijkbaar weten ze het zelf ook niet goed.' Minister Schouten gaf eerder al aan dat de wetswijziging mogelijk ook gevolgen heeft voor huisdieren.

'Een stap terug'
Leonie Vestering van de PvdD benadrukte dat het amendement vooral bedoeld was voor de veehouderij en niet voor huisdieren. Ze is niet blij met de motie van de VVD en denkt dat handhaven op dierenleed hierdoor moeijker wordt. Ook D66 kan zich niet vinden in de motie van de VVD. Zowel de PvdD als D66 zien de motie als 'een stap terug'.

Volgens Van Campen geeft de motie, waarover volgende week gestemd wordt, de minister duidelijkheid over de invulling die de Tweede Kamer voor ogen heeft. 'Wellicht komt de minister tot de conclusie dat er aangepaste wetgeving nodig is, omdat de huidige niet uitvoerbaar is. Dat moet blijken.'

Open geformuleerd
De VVD'er ziet vooral dat het amendement van de Partij voor de Dieren veel te open geformuleerd is. 'Het is een heel vaag en leeg amendement. De minister weet er eigenlijk ook geen raad mee. Maar ik sprak pas een biologische melkveehouder die aangaf dat hij dan misschien wel de ruimte van zijn stal moet verdubbelen. Het is onverantwoord om veehouders plotseling met zulke grote investeringen op te schepen. Iedereen weet dat de marges vaak al klein zijn. Moeten we zie hier dan ook nog mee over de kling jagen? Dan moet je als Partij voor de Dieren zo eerlijk zijn om te zeggen dat je een einde aan de veehouderij wilt. Dan is het voor iedereen duidelijk en ben je eerlijk.'

 
 

Inloggen op de ledenportal